top of page
  • Michel Struharova

Všímavý prístup môže pomôcť večným prokrastinátorom

V Spojených štátoch prebieha druhý marcový týždeň tradičný Týždeň prokrastinácie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že oslavovať prokrastináciu je zvláštne, ale týždeň v sebe nesie hlbšiu myšlienku. Cieľom nie je v ľuďoch vzbudzovať lenivosť alebo odkladanie všetkých povinností na neurčito. Má poskytnúť priestor na mentálnu úľavu od tlaku a stresu, ktorý množstvo povinností vyvoláva.

prokrastinácia

Momenty, kedy skĺzame k prokrastinácii

Vysvetlenie reakcie, ktorá vedie k prokrastinácii je jednoduché. Vieš, že musíš urobiť alebo vyriešiť niečo, čo v tebe vyvoláva negatívne pocity. Môžu to byť prechodné emócie, dokonca môžu byť len v tvojom podvedomí a skutočne si ich neuvedomuješ, ale reaguješ na ne a chceš sa ich zbaviť. Táto vyhýbajúca sa reakcia je prokrastinácia.


Psychológ Timothy A. Pychyl v knihe Solving the Procrastination Puzzle označuje prokrastináciu ako zlyhanie sebaregulácie. Nedarí sa nám regulovať správanie tak, aby sme konali podľa plánu. Keď stojíme pred úlohou, na ktorú máme negatívnu vnútornú reakciu, a myslíme si, že „sa mi nechce“ alebo „nechcem“, nastúpiť by mala sebaregulácia, aby sme napriek týmto pocitom mohli pokračovať.


“Efektívna sebaregulácia závisí od regulácie emócií. Regulácia emócií sa zase spolieha na všímavosť.” Timothy A. Pychyl

S prokrastináciou sa z času na čas stretáva asi každý, nevzťahuje sa iba na pracovné povinnosti. Koľkokrát si povieš, že tú poličku privŕtaš inokedy alebo tá kopa bielizne na žehlenie počká do zajtra. Dokonca je možné, že niečo odkladáš preto, aby si si prečítal tento článok.


prokrastinácia odkladanie povinností

Dva kroky proti prokrastinácii: Uvedomenie si a akceptácia negatívnych emócii


Tréning všímavosti môže byť pre chronických prokrastinátorov zaujímavým nástrojom, ako si naplno uvedomiť emócie, ktoré prokrastináciu vyvolávajú a naučiť sa akceptovať ich bez súdenia. Emócie nám poskytujú informáciu a motivujú naše reakcie. Môžu nás motivovať aj k vyhýbaniu sa, čiže prokrastinácii. Aj napriek negatívnym emóciám musíme regulovať svoje správanie smerom k dokončeniu úlohy, nie vyhýbaniu sa.


negatívne emócie prokrastinovanie

Prvý krok je uvedomiť si tieto emócie, aby mohla nastúpiť sebaregulácia. Musíme vedieť, kedy sa máme ovládať.


Prax všímavosti kultivuje schopnosť uvedomiť si prítomný okamih. Vďaka mindfulness si dokážeš lepšie uvedomiť negatívny emočný signál (nuda, stres, averzia), ktorý cítiš, keď stojíš pred úlohou, ktorú máš tendenciu odsúvať. Ak si uvedomuješ svoje emócie, môžeš ich regulovať a neuhnúť.


Všímavosť je však viac ako uvedomenie. Všímavosť je kľúčová v procese prijatia našich emócií alebo myšlienok bez súdenia.

Psychológovia Rimma Teper and Michael Inzlicht vo svojom výskume zistili, že účastníci štúdie, ktorí dosiahli vyššie skóre všímavosti dokázali pri experimentálnej úlohe zameranej na výkon lepšie regulovať svoje správanie, pretože dokázali akceptovať svoje chyby.


ako neprokrastinovať

Prokrastinácia a súcit so sebou samým

Zaujímavú štúdiu publikovala psychologička Dr. Fuschia M. Sirois, ktorá skúmala či by súcit so samým sebou mohol súvisieť s prokrastináciou, stresom a negatívnymi pocitmi, ktoré prokrastinácia spôsobuje.


Požiadala viac ako 750 účastníkov o vyplnenie dotazníka, v ktorom hodnotili úroveň súcitu k sebe: prejavovanie láskavosti k sebe samému ako odpoveď na chybu a nie tvrdé odsudzovanie, uznanie, že aj mnohí iní ľudia bojujú s prokrastináciou namiesto toho, aby sa obviňovali, že sú jediní, videli skôr celkový obraz svojich problémov, ako sa príliš identifikovali s negatívnymi sebahodnoteniami. Účastníci tiež uviedli svoju úroveň prokrastinácie a stresu.


Doktorka zistila, že ľudia náchylní k prokrastinovaniu mali nižšiu mieru súcitu k sebe a vyššiu hladinu stresu. Ďalšia analýza odhalila, že prokrastinácia môže zvýšiť hladinu stresu - najmä u ľudí s nízkym súcitom k sebe. Z toho vyplýva, že techniky zamerané na zvýšenie súcitu k sebe samému môžu mať pozitívny vplyv na zníženie stresu spojeného s prokrastináciou. Vďaka súcitu dokážeš rozpoznať nevýhody prokrastinácie bez obviňovania sa alebo skĺznutia k negatívnym úvahám a sebahodnoteniu.Praktizovať všímavosť ako pomoc s prokrastináciou v podstate znamená prijať to, čo práve cítiš. Všímavosť je účinný nástroj pre myseľ prokrastinátora. Venovať pravidelne dve alebo tri minúty meditácii môže pomôcť vystúpiť z kruhu neustáleho vyhýbania sa.bottom of page