top of page

Najčastejšie otázky

Čo je to mindfulness?

 

Ak chceš skutočne pochopiť, čo sa skrýva pod pojmom mindfulness (všímavosť, bdelá pozornosť), paradoxne je zo začiatku najlepšie zamerať sa práve na to, čo mindfulness nie je. Jednou z najsilnejších prekážok k pochopeniu, na Slovensku ešte stále neznámeho prístupu, sú mýty o ňom. Až keď začneš postupne odkrývať tieto mylné predstavy, máš možnosť uvedomiť si rozsah zručností, ktoré ti táto prax môže ponúknuť. 

Prečítaj si najčastejšie mýty o mindfulness: 

Mýtus #1

Mindfulness je spôsob relaxácie

Na začiatku praxe mnohých odradí práve uvedomenie si toho, aké ťažké je vlastne relaxovať. Pôvodné predstavy o tom, že mindfulness je bránou k relaxácii sa razom môžu zmeniť na pocit frustrácie z toho, že dosiahnuť to vôbec nie je také jednoduché.

 

Mindfulness však nie je o aktívnom relaxovaní ako takom. Mnoho meditácií a praktík všímavosti zahŕňa relaxačné cvičenia, ktoré pomôžu mysli usadiť sa a zlepšiť našu schopnosť byť v pohode s tým, čo je práve prítomné.

 

Relaxácia však nie je synonymom pre mindfulness. Techniky precvičovania všímavosti nás pozývajú pozorovať čokoľvek, čo je práve prítomné; v danom okamihu to môže byť pocit uvoľnenia, ale aj jeho úplný opak.

 

Všetko vítaš a so súcitom si to uvedomuješ. Takýmto spôsobom sa relaxácia zvyčajne objavuje ako vedľajší efekt, no nie je primárnym cieľom a nemusíme sa o ňu aktívne snažiť.

Mýtus #2
Mindfulness je to isté, čo meditácia

Mindfulness môže, ale i nemusí byť formou meditácie. Je to uvedomovanie si, ktoré možno precvičovať v každom okamihu, či už si sadneš do meditácie, venčíš psa, ješ alebo sa zúčastňuješ nejakého náročného rozhovoru. 

 

Podobne nie všetky meditácie sú meditácie všímavosti. Meditácia má celé spektrum foriem - od meditácie milujúcej láskavosti cez Oshovu dynamickú meditáciu až po meditácie zamerané na dýchanie. Dá sa povedať, že niektoré formy sú založené na mindfulness, ale nie je to pravidlom. 

Mýtus #3
Mindfulness je o zastavení vlastných myšlienok

V skutočnosti ťa mindfulness povzbudzuje urobiť pravý opak a myšlienky si dovoliť. Dovoliť si myšlienky neznamená prijať ich obsah alebo sa nimi nechať uniesť. Naopak, môžeš ich pozorovať v ich najjednoduchšej podobe, bez toho, aby si sa nechal očariť ich príbehmi.

 

To isté platí pre emócie a telesné pocity, ktoré prichádzajú. Pod mikroskopom všímavosti nie je nič, čo by bolo treba aktívne zastavovať. Keď precvičuješ všímavosť, mnohé myšlienky, pocity a vnemy sa stratia samé od seba, nejde to však dosiahnuť silou.

Mýtus #4
Zmyslom mindfulness je nájsť šťastie, blaženosť alebo spokojnosť

Mindfulness nie je o hľadaní ani snahe niečo dosiahnuť. Je pravda, že pri praktizovaní mindfulness môžu nastať chvíle spokojnosti alebo blaženosti, ale nie je to cieľom. Cvičením mindfulness sa v srdci otváraš všetkému, čo je práve prítomné - dobrému, zlému i škaredému - a jemne odstraňuješ všetky tieto nálepky. Všetko je vítané.

Mýtus #5
Mindfulness je o vyprázdnení mysle

Hoci skutočne existujú koncentračné meditácie zamerané na vyprázdňovanie mysle, pri mindfulness to nie je cieľom. V dôsledku praktizovania mindfulness nezhlúpneš ani neprijdeš o analytické schopnosti. Účelom mindfulness je uvedomovať si, čo práve robí tvoja myseľ. Uvedomovať si, že práve premýšľaš.

 

Zmyslom mindfulness takisto nie je obmedzovať myšlienky - práve vďaka nej získavaš určitý nadhľad a schopnosť uvedomiť si, že myšlienky sú len myšlienky, a ako také nemusia nutne zobrazovať vonkajšiu 'realitu'.


Mindfulness tiež pomáha odložiť myšlienky, ktoré si vyhodnotil ako iracionálne alebo neprospešné, a zároveň ťa učí, že pokiaľ sa budeš myšlienkam zámerne vyhýbať alebo ich budeš blokovať, vrátia sa späť a s omnoho väčšou silou.

Mýtus #6
Mindfulness ťa zbavuje emócií

V niektorých prípadoch by si možno uvítal, keby sa na počkanie dokážeš zbaviť bolestných či iných nepríjemných emócií. Mindfulness však toto neumožňuje - práveže naopak - robí ťa citlivejším.


Občas siahneš po obrannom mechanizme - zveličuješ, čím si kompenzuješ pocity nedostatočnosti, racionalizuješ si neetické správanie, rozptyluješ sa televíziou či sa upokojuješ jedlom. Mindfulness ti umožní zaznamenať pocity, ktoré sú spúšťačom týchto obranných mechanizmov.

Mýtus #7
Mindfulness ťa nabáda stiahnuť sa do úzadia

Ľudia si často meditáciu spájajú s mníchmi, pustovníkmi a askézou, ktorá sa s ich životným štýlom spája. Obávajú sa, že by si museli odoprieť plnohodnotný život založený na vzťahoch.

Opak je však pravdou. Mindfulness ťa neodstrihne od života, ale začneš intenzívnejšie prežívať životné vzlety a pády, pretože ich pozorovaniu venuješ viac času a úsilia. Mindfulness ti umožňuje naladiť sa na druhých a lepšie vnímať vzájomné prepojenie.

Mýtus #8
Mindfulness ti pomôže uniknúť od bolesti

Mindfulness nie je zázračná technika, ktorá ťa zbaví bolesti či utrpenia. Čím impulzívnejšie reaguješ na bolesť a nepríjemné pocity, tým intenzívnejšie ich prežívaš.

Mindfulness ťa učí prijímať nepríjemné prežitky také, aké sú a tým ich aj lepšie znášať. Pokiaľ prijímaš bolesť a nebrániš sa jej, neprotestuješ, ani sa jej nevyhýbaš, prirodzene znižuješ svoje utrpenie.

Mýtus #9
Mindfulness ťa nabáda prestúpiť na inú vieru

Je pravda, že mnohé techniky mindfulness boli odvodené z buddhizmu a iných náboženských tradícií. Žiadne učenie by si však nemal prijímať v zlej viere, ale mal by si využiť predkladané techniky a na základe vlastnej skúsenosti sa presvedčiť, či je učenie pravdivé.

Mindfulness si osvojujú ako ateisti, tak aj veriaci, ktorým pomáha v duhovnom i duševnom raste. Pokiaľ sa naučíš vnímať veci také, aké sú - prijímať skutočnosť, dôjde k celkovej životnej spokojnosti - a tento princíp meditácie je univerzálny a nepozná hranice.

bottom of page