top of page

Prečo Mindpark

Mindpark vznikol z potreby dostupnosti relevantných a odborných informácií, ktoré súvisia s témami ako mindfulness, súcit, empatia, zraniteľnosť, vďačnosť a ďalších kvalít, ktoré môžu zásadne zlepšiť kvalitu života jednotlivcov, organizácií a prispieť k lepšiemu fungovaniu celej spoločnosti.

 

Mindpark vyberá z množstva dostupných materiálov prácu svetových autorov a vedcov, sprístupňuje aj výskumy a prácu českých a slovenských odborníkov z tejto oblasti, jednoduchou a zaujímavou formou. Na stránkach Mindpark-u nájdete blogy, podcasty, videá, články a cvičenia v slovenskom jazyku. 

Viac o projekte Mindpark

ciele.png
Misia

Snažíme sa vzdelávať ľudí, aby si „všimli“, že začať treba od seba. Žiť autentický život z celého srdca. Život, kde ľudia žijú v súlade sami so sebou, s inými ľuďmi a planétou.

V našej snahe je tiež organizovať podujatia a vytvárať tak priestor pre zdieľanie skúseností a vzájomnú podporu v rozvíjaní a kultivovaní zručností v oblasti mindfulness.

vizia.png
Vízia

Projekt Mindpark je neziskový projekt s víziou vzdelávať.

Našou aktivitou sa pokúšame prispieť k rozvoju osobnostných kvalít jednotlivca a tým aj spoločnosti, ktoré podľa viacerých štúdií prispievajú k zvýšeniu kvality života, pomáhajú korigovať stres, úzkosti, depresie a ďalšie výzvy dnešnej doby.

ciele2.png
Ciele

Cieľom našej aktivity je laickej a odbornej verejnosti priblížiť inovatívne, vedecky podložené, sekulárne princípy a techniky, ktoré vedú k zlepšeniu kvality života a k celkovej spokojnosti.

 

Našou ambíciou je priniesť tieto, u nás zatiaľ málo známe témy aj do škôl, na pracoviská a do zdravotníckych zariadení. 

 

Misia, vízia, ciele

„Medzi podnetom a reakciou je priestor. V tomto priestore je naša sloboda a sila zvoliť si ako zareagujeme.“


Viktor Frankl

bottom of page