top of page
 • mindpark

Ako praktizovať všímavosť? Sprievodca pre začiatočníkov

Shannon Harvey sa podelila o detaily experimentu, ktorý sa rozhodla podstúpiť. O svojom roku všímavého života natočila celovečerný dokument.

minduflness meditácia
Zdroj: Kateřina Jeřábková, unsplash.com

Jednou z najčastejšie kladených otázok po tom, čo ľudia videli môj celovečerný dokument Môj rok všímavého života je: Ako môžem spustiť svoj vlastný experiment všímavosti?


Predtým, ako budete pokračovať v čítaní tohto sprievodcu, je potrebné sa vás na oplátku spýtať: Naozaj chcete začať pravidelne meditovať?


Ak je vaša odpoveď nie, potom pokojne prestaňte čítať a skúste venovať svoj drahocenný čas niečomu inému, čo by ste radi urobili pre svoje zdravie a pohodu. Ak je vaša odpoveď kladná, potom čítajte ďalej.


Prečo kladiem túto dôležitú otázku? Pretože si nemyslím, že by mal meditovať každý.


Ak ste teda videli dokument Môj rok všímavého života, možno si pamätáte, že som do neho zahrnula štúdiu porovnávajúcu osemtýždňový kurz všímavosti s iným zdravotným programom, ktorý mu bol podobný, ale nezahŕňal formálnu meditáciu spojenú so všímavosťou. Výsledky ukázali, že obidve skupiny zlepšili subjektívny pocit pohodlia.


Ak nejakým spôsobom trpíte chronickými bolesťami, máte problémy s duševným alebo fyzickým zdravím, je pravdepodobné, že kvalitný zdravotný program založený na vedeckých dôkazoch, ktoré poskytujú podporní a kvalifikovaní odborníci, bude pre vás prínosný bez ohľadu na to, či konkrétne obsahuje proces všímavosti.


Na druhej strane sa okrem iného ukázalo, že programy založené na všímavosti zlepšujú všetko od vzťahov až po väčšiu odolnosť voči stresu a pomáhajú pri úzkosti a depresii, niektorých závislostiach a chronickej bolesti.


Ak máte motiváciu vyskúšať si tréning všímavosti, tento sprievodca odpovedá na niektoré z najčastejšie kladených otázok, ktoré som dostala po tom, čo ľudia videli môj dokument. Nie som učiteľkou procesu všímavosti, psychologičkou, lekárkou ani vedkyňou. Sprievodca je však založený na nespočetných rozhovoroch, mojich hlbokých výskumoch a mojich osobných skúsenostiach.

pokoj mindfulness


Čo je to vlastne mindfulness (všímavosť)?


Najčastejšie používaná definícia pochádza od učiteľa meditácie zameraného na mikrobiológiu Jona Kabat-Zinna, ktorý navrhol osemtýždňový kurz všímavosti pod anglickým názvom Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), čo voľne môžeme preložiť ako „Znižovanie stresu na základe všímavosti”. Tento kurz je preferovanou voľbou medzi vedcami, ktorí sa zaujímajú o štúdium účinkov meditácie.


Tesne predtým, ako som na začiatku projektu vycestovala do USA, mi Jon poslal štúdiu, ktorú napísal ako reakciu na nedávnu kritiku všímavosti. V ňom rozšíril svoju dnes už slávnu definíciu:

„Aby bolo jasné, čo mám na mysli, keď používam slovo „všímavosť“, používam ho ako synonymum pre „vedomie“ alebo „čisté vedomie“ - Jon Kabat-Zinn

Operatívna definícia, ktorú som ponúkol počas svojej práce s MBSR a pri zámernom pestovaní schopnosti všímavosti (alebo prístupu k všímavosti), je, že všímavosť je vlastne vedomie, ktoré vzniká zo zámerného sústredenia pozornosti, v súčasnom momente a bez úsudku,“ napísal Kabat-Zinn.


Zdá sa, že definovanie procesu všímavosti je tak trochu niečo ako definovanie zložitých pojmov, ako sú „inteligencia“ a „múdrosť“. Jonova operačná definícia objasňuje, prečo možno v psychologickej vede považovať všímavosť za stav mysle, osobnostný rys, meditačnú prax a intervenciu v oblasti duševného zdravia. On sám zámerne umožňuje mnohostrannú komplexnosť tohto pojmu, aby ho bolo možné oddeliť a študovať v rôznych kombináciách, ako je akceptácia, všímavosť, vedomie, zameranie, zvedavosť alebo postoj.


Keď je Jon parafrázovaný v populárnej literatúre, všimla som si, že časť „povedomia“ je často mimo jeho definíciu. Trvalo mi celý rok, kým som pochopila, prečo ide o nesprávne pomenovanie. Všímavosť je vlastne sloveso, nie podstatné meno; je to skôr činnosť ako cieľ. Možno to nie je ani „proces všímania si“, ale skôr „proces postupného všímania si“.


definícia mindfulness
Zdroj: Afonso Coutinho, unsplash.com


Ak sa vám to zdá všetko stále príliš neprehľadné, dovoľte mi to vysvetliť inak. Dan Harris, podnikateľ v oblasti meditácie, ktorý je aj žurnalistom v ABC, mi povedal, že precvičovanie procesu všímavosti je pre neho ako sedenie za tečúcim vodopádom, kedy si je vedomý prúdiacej vody, ktorou sú jeho myšlienky a skúsenosti.


Páči sa mi tiež popis autora Tima Ferrissa, že byť všímavý je ako sedieť mimo práčky. Keď sa pohrúži do myšlienok, dokáže sa nachádzať v práčke, ale praktizovanie všímavosti mu umožňuje vykročiť von a uvedomiť si svoje zážitky, ktoré zažíva vnútri práčky.


Po 365 dňoch meditácie som dospela k svojej vlastnej definícii, ktorou je, že praktizovanie všímavosti je jednoducho: Pestovanie schopnosti učiť sa počúvať svoje myšlienky.

Aby bolo jasné, ak hovorím „počúvať“, myslím tým činnosť, ktorá si vyžaduje vnímanie, všímavosť a uvedomenie si svojich vnútorných myšlienok, zážitkov a vnemov, čo znamená brať na vedomie niečo a potom na to nejakým spôsobom reagovať. To je niečo, čo by vedeckí výskumníci mohli označiť aj ako decentralizáciu - pozorovanie vecí, ktoré vznikajú v mojej mysli (napríklad myšlienky, pocity a spomienky) zo zdravého psychologického hľadiska, s väčším vedomím a novou perspektívou.


Teraz, keď vnímam proces všímavosti týmto spôsobom, dáva mi konečne zmysel, prečo sa toľko zdravotných programov točí okolo „všímavosti“ (resp. sú založené na všímavosti) a ako môžu ľudia s depresiou za pomoci učiteľov všímavosti rozpoznať, že ich skľúčenosť je niečím, čo je od nich oddelené. U závislých sa môže vyvinúť odstup medzi túžbou a správaním sa. Osoby trpiace chronickou bolesťou môžu odpojiť svoju bolesť od emocionálneho prekrytia.


Praktizovanie zámerného procesu postupného všímania si tiež znamená, že rovnako ako sa školské deti môžu učiť neveriť všetkému, čo počujú, môžu sa tiež naučiť neveriť všetkému, čo si najskôr myslia a cítia. Aj naše pracoviská môžu byť zmenené ľuďmi, ktorí si pestujú skôr schopnosť odpovedať než schopnosť reagovať.


Prečo je všímavosť taká ťažká?


Priznám sa, že keď som prvýkrát začala so svojím mindfulness experimentom, nebyť toho, že som mala k dispozícii celý tím vedcov, ktorý sledoval každý môj pohyb, asi by som nezostala pri každodennom praktizovaní. Existuje totiž milión príjemnejších vecí, ktoré mi napadnú robiť vo svojom voľnom čase, ako sedieť pri meditácii.


Budhisti popisujú praktizovanie meditácie ako pokus o skrotenie „opičej mysle“, ale pre mňa je to skôr pokus o zápasenie s býčím slonom. Len čo nasmerujem svoje vedomie na bod zamerania (môj dych, moje telo alebo čokoľvek iné), zistím, že moja myseľ sa nachádza už inde. Premýšľam, plánujem, spomínam si ... robím čokoľvek okrem toho, kde by som mysľou mala byť.


Čo mi naozaj pomohlo bolo to, že som sa trochu piplala v súčasnom neurovedeckom náhľade na to, ako pracuje moja myseľ. Zistila som, že môj mozog má niečo, čo sa volá “predvolený režim” (DMN), ktorý sa automaticky zapne, keď nič konkrétne nerobím. Úlohou tohto režimu je rozjímať, porozumieť, predstaviť si a porozumieť všetkým veciam súvisiacim so „mnou“, pre „mňa“ a mojím „Ja.“ Je to niečo ako automatický program, ktorý ma núti premýšľať o svojom mieste v rámci sveta.


Podľa kognitívneho vedca Matthewa Liebermana z Kalifornskej univerzity v Los Angeles platí, že rovnako ako máme základné potreby na jedlo, vodu a prístrešie, máme tiež základnú potrebu prepojenosti a vlastného predprogramovania, aby sme strávili proces prestojov. Opätovné spracovanie sociálnych informácií je spôsob našej matky prírody, ktorý zaisťuje, aby sme spolu s ostatnými pracovali pre dobro kmeňa a prežitie nášho druhu.

Zdroj: Arun Sharma, unsplash.com

Aj keď mi “predvolený režim” pomáha tým, že mi každé ráno povie, kto som, ukázalo sa, že využitie mentálneho oddychového času uľahčuje tvorivé postrehy, čo je obrovskou nevýhodou tejto vnútornej siete. Je to rovnaké, ako sociálna sieť Marka Zuckerberga, ktorá je neslávne známa tým, že odvracia moju pozornosť od úloh, ktoré mám urobiť.


Kedykoľvek si v hlave prehrám konverzáciu, prepíšem svoje verbálne omyly alebo podrobím svoj morálny výkon vnútornej kontrole, moja vnútorná sieť sa zapne. Charakteristiky ako emocionalita, nadmerné starosti, zádumčivé premýšľanie, sebakritika a osamelosť sú všetko typickými znakmi mojej predvolenej siete, ktorá súvisí s celým radom porúch od depresie a úzkosti až po posttraumatický stres.


V tejto oblasti je potrebné urobiť ešte oveľa viac výskumu, ale zdá sa, že problémom nie je “predvolený režim” samotný. Problémom je rozsah, v akom som uviaznutá v dráme svojho života a beriem osobne, keď sa mi niečo stane, či už je to dobré alebo zlé.


V súčasnosti neexistujú žiadne „neurálne znaky“ toho, čo sa stane počas tréningu všímavosti, ale vedci ako docentka Amishi Jha z Univerzity v Miami mi vysvetlili, že ak pri jednoduchom pokyne k zameraniu sa na niečo (dych, zvuk, vnem atď.) pozorujem, že som roztržitá, znamená to, že všímavosť je niečo ako kognitívna joga alebo vnútorné duševné cvičenie, čo pravdepodobne posilňuje moju schopnosť prepínať medzi mozgovými sieťami.


To všetko mi padlo vhod, keď som si sadla k cvičeniu a počúvala slová veľmi skúsenej učiteľky všímavosti Sharon Salzbergovej, ktoré zneli v mojich slúchadlách.


Ako môj rok všímavého života napredoval, začala som mať príjemnejšie zážitky z meditácie, vďaka čomu som mala zo sedenia každý deň iný pocit. Nakoniec moja motivácia pochádzala menej z toho, že som mala vedecký experiment ako svoju „barličku“, ale skôr z toho, že som z toho všetkého získavala blahodarný prínos.


Ako začať s mindfulness? Aplikácie, kurzy, knihy a učitelia


Každý, kto sa niekedy pokúsi začať s novým zdravým návykom alebo prelomiť ten nezdravý, rýchlo zistí, že je veľký rozdiel medzi teoretickým porozumením a skutočným zavedením do praxe. Vedela som, že potrebujem pomoc. Ale kde začať?


Meditácia je v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim zdravotným trendom v USA a zo starodávnej duchovnej praxe sa zmenila na priemysel v hodnote 1,1 miliardy dolárov. Na rozdiel od iných meditačných techník, ako je napríklad transcendentálna meditácia, všímavosť nikdy nebola chránená ochrannou známkou, a preto je v súčasnosti široko dostupná všade od tried až po zasadacie miestnosti, v štúdiách a online. K dispozícii sú knihy o mindfulness, aplikácie, podcasty, telocvične, autobusy a dokonca aj majonéza.


Po vyhľadaní rady od najmenej 18 odborných meditátorov a vedcov zameraných na všímavosť som sa rozhodla uskutočniť svoj vlastný experiment. Toto nie je v žiadnom prípade jediný alebo najlepší spôsob, ako stráviť svoj rok praktizovania všímavosti, ale pre mňa sa náhodou ukázal ako funkčný.


Môj 365-denný program


Deň 1 – 30

 • 20 minút denne meditácie vedenej Josephom Goldsteinom a Sharon Salzbergovou

 • Pomocou aplikácie Ten Percent, ktorú založil Dan Harris.

Deň 31 – 88

 • 20 minút vedenej meditácie

 • Pomocou aplikácie Unwinding Anxiety vyvinutej Judson Brewer MD, PhD.

Deň 89 – 143

 • 45 minút vedenej meditácie

 • Plus ďalšie domáce úlohy, ako napríklad všímavé stravovanie a všímavé rozhovory, ako súčasť môjho osemtýždňového kurzu redukcie stresu zameraného na všímavosť (MBSR)

 • Pomocou aplikácie Openground pre domáce precvičovanie, vyvinutá mojou MBSR učiteľkou Timotheou Goddard.

Deň 144 – 219

 • 45 minút vedenej meditácie

 • Používanie kombinácie aplikácií a každý večer cvičenie všímavosti pri umývaní riadu

 • Vykonávanie domácich prác pri príprave na moje „tiché stiahnutie sa do ústrania“ skrze učiteľa Patricka Kearneyho

Deň 220 – 228

 • Tiché stiahnutie sa x 10 dní

 • Zahrnutie sedenia, chôdze a všímavého stravovania (od 5:30 do 21:00)

 • Podľa inštrukcií učiteľa Patricka Kearney

Deň 229 – 365

 • 45 minút až 2 hodiny denne

 • Samoprecvičovanie pomocou aplikácie Insight Timer

Deň 365 – 1008 (a ďalej)

 • Zamerajte sa na 45 minút denne a raz za rok sa zúčastnite minimálne jedného tichého stiahnutia sa do ústrania

 • Samoprecvičovanie pomocou aplikácie Insight Timer


meditácia počúvanie
Zdroj: Blaz Erzetic, unsplash.com


Aplikácie na meditáciu

Kurzy proti stresu, bolesti, chronickým chorobám a depresii


Na zlepšenie som potrebovala vedenie od učiteľa meditácie. Prihlásila som sa na 8-týždňový kurz Znižovania stresu na základe všímavosti (MBSR), ktorý uprednostňujú vedci, ktorí sa zaujímajú o štúdium účinkov meditácie na naše zdravie a šťastie.


Program pôvodne vyvinul Jon Kabat-Zinn v roku 1979 s cieľom ponúknuť nádej chronicky chorým ľuďom, pre ktorých konvenčná medicína urobila už všetko, čo mohla. MBSR podporuje mnoho programov všímavosti, ktoré sa v súčasnosti ponúkajú v školách, nemocniciach aj na univerzitách.


Vedci, ktorí chcú porozumieť „ako“, „prečo“ a „pre koho“ čo sa týka všímavosti a depresie, sa v súčasnosti venujú aj programu zvanom Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), teda Kognitívna terapia založená na všímavosti. MBCT kombinuje prvky MBSR s ​​terapiou kognitívneho správania (CBT), ktorú vyvinul Aaron Beck v 60. rokoch minulého storočia a ktorej cieľom je pomôcť ľuďom zmeniť ich skreslené a škodlivé myslenie a správanie. Metaanalýza (štúdia štúdií zahŕňajúcich celkovo 1258 účastníkov) preukázala, že MBCT je pri prevencii relapsu depresie rovnako účinná ako antidepresívum.


Ďalšie kurzy:

 • Mindfulness Based Trauma Recovery (MBTR-R) od Amita Bernsteina z Univerzity Haifa v Izraeli je špeciálny program na pomoc utečencom a ich mentálnemu zdraviu.

 • Mindfulness Based Self-Compassion (MBSC) od profesorky Kristin Neff z Texaskej univerzity kombinuje všímavosť a súcit so sebou s cieľom dosiahnuť lepšiu emočnú odolnosť.

 • Vidymala Burch vedie organizáciu Breathworks, ktorá využíva mindfulness pri kurzoch proti chronickej bolesti.

 • Meditačné pobyty ako Vipassana.

 • Väčšina učiteľov má svoje kurzy aj v online verzii.


Vedenie učiteľom mindfulness

Počas môjho experimentu s mindfulness som pochopila, že slovo „meditácia“ je trochu ako slovo „cvičenie“. Rôzne techniky mentálneho tréningu majú rôzne účely a rôzne účinky. Vedci však zatiaľ nie sú schopní odporučiť konkrétne meditačné techniky v univerzálnom množstve s konkrétnym účelom, preto som sa spoliehala vedenie kvalifikovanými a skúsenými učiteľmi.


Keď si budete vyberať svojho učiteľa, odporúčam spýtať sa ho týchto 5 otázok:

 1. Kde sa naučil meditáciu alebo aká je jeho meditačná línia?

 2. Kde absolvoval prípravu učiteľov?

 3. Týka sa váš štýl relaxácie alebo akceptácie?

 4. Myslí si, že by mal každý meditovať?

 5. Aká je jeho motivácia učiť?

Ako si nájsť čas na meditáciu a držať sa ho


Prekvapivo najväčším problémom môjho experimentu s všímavosťou nebolo to, že som presvedčila 18 popredných svetových odborníkov na všímavosť, aby mi poradili, alebo dokonca že som dokázala zostaviť tím austrálskych vedcov, ktorý venoval svoj čas štúdiu mojej osoby po celý rok. Môj najväčší problém bol v tom, že som vôbec netušila, ako si nájdem na to čas.


Stratégia 1 – PLÁNOVANIE


Keď som písala svoju knihu Celý život v zdraví o tom, ako využívam vedu na lepší život napriek tomu, že mám chronické ochorenie, uskutočnila som rozhovor s expertom na poruchy zmien správania Petrom Gollwitzerom, profesorom psychológie na Psychologickom oddelení na New Yorskej Univerzite, ktorý vyvinul techniku nazvanú Plánovanie If-Then (príčina-následok resp. ak-potom), ktorá nám má pomôcť prekonať priepasť medzi tým, čo zamýšľame urobiť, a tým, čo v skutočnosti robíme.


Myšlienka je jednoduchá a zahŕňa plánovanie v troch bodoch. V zásade to zahŕňa špecifikáciu:

 1. 1. krok, ktorý zamýšľam podniknúť,

 2. 2. kedy a kde ho zamýšľam podniknúť,

 3. 3. čo urobím, ak (nevyhnutne) zlyhám.

Teória, ktorá stojí za plánovaním If-Then, je automatizovať naše zdravé správanie.

Peter Gollwitzer vysvetľuje, čo je táto stratégia a prečo je oveľa lepšia ako spoliehať sa na vôľu. Časom sa moje plánovanie If-Then rozvinulo, ale v súčasnosti vyzerá asi takto:

 • O 6:00 ráno sa prebúdzam a následne 45 minút meditujem v posteli.

 • Ak potrebujem spať o niečo dlhšie, alebo sa deti zobudia skôr, potom meditujem cez obed v práci.

 • Ak je víkend a ja nie som v práci, meditujem u seba v domácej kancelárii, keď môj trojročný syn spí a môj sedemročný syn počúva audio knihu.

 • Ak bol môj deň príliš zaneprázdnený a stále som nemala čas meditovať, potom meditujem v posteli predtým, ako idem spať.


meditácia
Zdroj: Conscious Design, unsplash.com

Keby som sa na začiatku experimentu pokúsila meditovať každý deň v presne rovnakom čase, určite by som zlyhala, pretože nemám pravidelný a naplánovaný život. V týchto dňoch asi tri zo siedmich dní v týždni zvládam meditáciu ako prvú vec ráno, asi dva dni zo siedmich meditujem cez obednú prestávku v práci a asi dva dni v týždni čakám až na koniec dňa, pretože si dovtedy nenájdem čas.


Hoci moja plánovacia stratégia If-Then naštartovala moju cestu k úspechu (odvtedy som nevynechala jediný deň), nie je nezničiteľná. Veľa štúdií demonštrujúcich efektívnosť Petrovej techniky bolo skombinovaných s inými motivačnými stratégiami vrátane posilnenia viery v seba samého a zažívaním pozitívnych skúseností.


Stratégia 2 – STANOVENIE ZÁVÄZKU


Keď sa ma pýtajú, ako som na začiatku našla motiváciu pokračovať v meditácii, keď mi už prišla otravná, často hovorím o myšlienke uzavrieť so sebou Odyseovu zmluvu (teda zmluvu o vykonaní záväzku).


V zásade preto, že verzia môjho „ja“, ktorá chcela meditovať každý deň po celý rok, nedôverovala verzii môjho „ja“ z budúcnosti (ktoré by radšej sledovalo Netflix, než meditovalo), vymyslela som si zložitý spôsob, ako si udržať svoju zodpovednosť.


Vzala som si na pomoc tím vedcov, ktorý sledoval každý môj pohyb. Ak by som neuspela, vedci by neodhalili nič zaujímavého a moja investícia 30 000 dolárov, toľko totiž stála objednávka tohto výskumu, by bola spláchnutá dole toaletou.


Stratégia 3 – MALÝ TRIK


Šťastná náhoda ma priviedla k tomu, že som jedného rána objavila tento trik, keď sa môj budík automaticky nastavil na prehrávanie záznamu prednášky, ktorú viedol jeden z mojich obľúbených učiteľov meditácie. Prednáška Patricka Kearneyho bola nahratá v čase, keď som bola na svojom prvom pobyte v tichu, a volá sa „Tvorenie všímavosti“.


Nikdy som to už nezmenila, a tak prvé slová, ktoré počujem každé ráno, sú: „Takže dnes ráno budem hovoriť o všímavosti, praktizovaní všímavosti a prejdem to celé od samého začiatku.“ A tak každé ráno, ako sa dostávam zo stavu spánku do stavu bdenia, si pripomínam, že mám zámer meditovať.


pobyt v tichu
Zdroj: Motoki Tonn, unsplash.com


Stratégia 4 – STAČÍ AJ MÁLO


Ak by všetko zlyhalo, vždy si rada spomeniem na rady, ktoré mi na začiatku môjho projektu poskytla docentka Amishi Jha z Univerzity v Miami, ktorá je matkou na plný úväzok a poprednou neurovedkyňou


"Je to ako čistenie chrupu zubnou niťou. Ak si dokážete dať záväzok k tomu, že si niťou budete čistiť len jeden zub, vaše dentálne zdravie sa zlepší. Prečo? Pretože nikto nepoužije niť len na jeden zub. Ste už tam, ste pripravení ísť na to, takže podstúpite celú tú rutinu. Myslím si, že ak si budete držať latku veľmi nízko a budete len raz denne sedieť na vankúši, s tým, že zaujmete cvičebnú pozíciu, aj keď potom ihneď vstanete, pretože tak málo stačilo na ten deň, myslím, že je dosť pravdepodobné, že v dlhodobom horizonte ako je jeden rok dosiahnete veľa úspechov. “


Všímavé očakávania


Predtým, ako som začala svoj kurz MBSR (Znižovanie stresu na základe všímavosti) s Timotheou Goddard, pamätám si, ako hovorila, že ľudia často meditujú z toho dôvodu, že už vyskúšali všetko ostatné. A pamätám si, ako som sedela vo svojej prvej triede a rozmýšľala, aký podivný kolektív sme to boli; pestrá partia zložená z matiek a otcov, odborníkov, umelcov, podnikateľov, pekárov, zdravotných sestier a právnikov.


Prítomná bola aj 19-ročná nadšenkyňa motocyklov s nápadnými tetovaniami, matka dvoch malých detí, ktorá bola v polovici druhého štádia liečby rakoviny prsníka, ale aj katolícka mníška, ktorá mala podstúpiť v poradí už 24. veľkú operáciu pre jej strašné, nevyliečiteľné a bolestivé autoimunitné ochorenie.


Všetci sme sa obrátili ku kurzu všímavosti z rôznych dôvodov - pre smútok, pre depresiu, pre závislosť, pre posttraumatický stres, pre chronickú bolesť, pre neistú budúcnosť, pre finančné ťažkosti a pre ťažkosti vo vzťahoch. Keď sa však obzrieme späť, napriek našej rozmanitosti nás všetkých zjednotila nádej, že nájdeme lepší spôsob, ako sa vyrovnať s utrpením v našich životoch.


všímavosť
Zdroj: Šimon Migaj, unsplash.com


Nemôžem hovoriť za ostatných v skupine, ale to je určite to, čo som nečakane získala z Môjho roka všímavého života. Myslela som si, že som práve začala uskutočňovať projekt, ktorého cieľom je nájsť mozgový ekvivalent 30-minútového joggingu okolo bloku alebo dennej porcie piatich kusov ovocia a zeleniny, ale nakoniec som dostala oveľa viac.


Nedávno sa ma opýtal vedúci redakcie v Sydney Morning Herald a novinár z The Age, Gary Maddox, či som vďaka svojmu experimentu šťastnejšia, na čo som odpovedala: „Prekvapujúcou pravdou je, že si nemyslím, že všímavosť ma robí šťastnejšou. Viem, že to bude znieť kontroverzne pre každého, kto si niekedy prečítal akúkoľvek najpredávanejšiu knihu ohľadom procesu všímavosti. Všímavosť mi však podľa mňa prináša len pohodu do nepohody, ktorá k životu neoddeliteľne patrí.“


Odporúčame pozrieť si celý dokument Môj rok všímavého života, ktorý Shannon natočila. Ak chceš začať s praktizovaním mindfulness a nevieš ako, vyskúšaj si naše cvičenia alebo sa prihlás na kurz všímavosti.
 

Článok je voľný preklad originálu, uverejneného na blogu autorky Shannon Harvey.

Preklad: Michaela Struhárová


Comments


bottom of page