top of page
  • mindpark

Vedecké pozadie všímavosti

Ako na mindfulness reaguje napríklad mozog či naša imunita prezradí jeho zakladateľ a priekopník Jon Kabat Zinn.


Štúdie, ktoré robíme na túto tému ukazujú, že naozaj dochádza k zmenám v mozgu. Mení sa aj imunitný systém, mení sa spôsob regulácie emócií, najmä tých náročných, ktoré Dalajláma nazýva emócie spôsobujúce utrpenie. Akonáhle prestaneme to všeobecné brať tak veľmi osobne, dochádza k uzdraveniu a k transformácii srdca, mysle i tela a je to dokonca merateľné mnohými spôsobmi. Vidíme zmeny v určitých oblastiach prefrontálnej mozgovej kôry, a to posun od aktivácie pravej časti viac k aktivácii ľavej časti. Aktívnejšia ľavá časť znamená viac pocitov šťastia, aktívnejšia pravá časť viac rozrušenia, nervozity a napätia.

Takéto zmeny vidíme u ľudí, pracujúcich v pracovnom prostredí, ktorí absolvujú 8 týždňový tréning MBSR (Program na zníženie stresu prostredníctvom všímavosti). Predtým sme si mysleli, že dospelí ľudia sa už nemôžu meniť, ale nie je to tak. Je možné zmeniť náš mozog, náš vzťah k emóciám a vzťah k skutočnosti a dokonca je to liečivé. Reaguje na to aj imunitný systém. Zmeny imunitného systému sú prepojené so zmenami v mozgu atď. atď...dalo by sa o tom rozprávať celé hodiny. Štúdia s ľuďmi trpiacimi na psoriázu ukázala, že tí, čo meditovali sa uzdravovali 2x rýchlejšie ako tí, čo nemeditovali.

 

Preklad: Gabriela Slivinská

Comments


bottom of page