top of page
  • mindpark

Meditácia R.A.I.N. a práca s náročnými emóciami

Marta Dömöková ťa prevedie meditačnou technikou R.A.I.N., ktorá pozostáva z 4 krokov postupného uvedomenia, čo práve prežívaš až po hľadanie odpovede na otázku, čo ti v tejto situácii pomôže cítiť sa lepšie.


V živote zažívame rôzne situácie a prežívame pritom celú škálu pocitov a emócií – príjemných, nepríjemných a neutrálnych. Meditačné cvičenie R.A.I.N. prináša spôsob, ako zaobchádzať s náročnými emóciami. Techniku vyvinula Michelle McDonald.


V cvičení sa môžeš zamerať na nepríjemné emócie, ktoré práve prežívaš, alebo si spomenúť na situáciu, ktorá sa spájala s nepríjemnými emóciami.


Nemusí to byť nič veľké. Je lepšie, ak začneš s niečím, čo nie je veľmi silné alebo pre teba veľmi dôležité. Skús byť s tým, čo sa aktuálne deje a aj keď je to nepríjemné, aspoň na chvíľu k tomu pristupuj so zvedavosťou a otvorenosťou.


Kedykoľvek si môžeš dať pauzu a vrátiť sa k cvičeniu neskôr.


Skratka R.A.I.N. predstavuje štyri kroky cvičenia

R - Recognize - uvedomovať si, čo práve teraz prežívaš

Môžeš preskúmať svoj život, aký je teraz, je niečo, čo ťa práve trápi? Nejaká udalosť, vzťah, situácia? Je lepšie vybrať si niečo menej intenzívne, na stupnici od 1 do 10 niečo okolo dvojky.


Ak sa ti vybavila v mysli nejaká nepríjemná situácia, skús vnímať, či sú prítomné nejaké emócie súvisiace s touto situáciou? Možno sa objavuje nepokoj, frustrácia, hnev, smútok alebo niečo iné.


A - Allow - dovoliť tvojmu prežívaniu byť také aké je

Ak sa objavujú nejaké emócie, pocity, môžeš si ich v mysli označiť slovom, napríklad „nepokoj“, „hnev“, „smútok“...


Ak sa neobjavujú konkrétne emócie, skús len vnímať ako sa práve teraz cítiš. Aká je vnútorná nálada. Aké je vnútorné počasie. A môžeš sa rozhodnúť, či s tým chceš chvíľu byť. Tak, ako to je. Bez snahy meniť to. Môžeš si v duchu povedať „áno“. „Môže to tu byť“. „Môžem to cítiť.“


I - Investigate – preskúmať to, čo práve prežívaš

Ak chceš, môžeš tieto emócie, alebo túto náladu jemne preskúmať. Možno sa prejavuje nejakými telesnými pocitmi. Ak áno, kde v tele to vnímaš teraz najvýraznejšie?


Ak ťa to podporí, môžeš si na toto miesto položiť ruku. A chvíľku s tým byť. Je to rovnaké, alebo sa pocit nejako mení?


N - Nurture – postarať sa o seba

A nakoniec si môžeš položiť otázku, „je niečo, čo toto miesto práve potrebuje?“ „Čo môžem tomuto miestu teraz dopriať?“ „Ako sa oň môžem postarať?“


Možno sú to nejaké slová, ktoré toto miesto potrebuje počuť a možno stačí len tak chvíľu byť. A vytvoriť priestor pre čokoľvek, čo tu práve teraz je.


Kratšia verzia meditácie je súčasťou série Počúvaj sa, kde nájdeš aj audionahrávku a ďalšie 3 meditácie od expertov Mindpark.

Autorka: Marta Dömöková, Mindfulness na každý deň


bottom of page