top of page
  • Michel Struharova

Ako premeniť hnev na lásku

Thich Nhat Hanh ponúka rady týkajúce sa využívania všímavosti pri ovládaní hnevu a dokonca možnosti ako ho pretaviť do lásky a porozumenia.


Ak sa hneváš, zatvor oči a uši a vráť sa k sebe samému, aby si uhasil tie vnútorné plamene. Usmievaj sa, hoci to môže vyžadovať poriadne úsilie.

Úsmev uvoľňuje stovky drobných svalov, vďaka čomu je tvoja tvár atraktívnejšia. Sadni si, nech si kdekoľvek, a hlboko sa zapozeraj. Ak tvoja koncentrácia stále nie je dostatočne silná, môžeš ísť von a trénovať meditáciu počas prechádzky. Najdôležitejšie je zasadiť semienko všímavosti a umožniť jej vznik vo vedomí vašej mysle.

Všímavý prístup k hnevu

Všímavosť je uvedomenie si niečoho konkrétneho, rovnako ako aj hnev je vždy hnevom na niečo špecifické. Keď vypiješ pohár vody a si si vedomý, že piješ pohár vody, vtedy si všímaš vodu. V prípade hnevu smeruješ svoju všímavosť na hnev. "Nadýchnem sa a viem, že som nahnevaný. Vydýchnem a viem, že je vo mne hnev.“ Najprv vzniká energia hnevu a následne energia všímavosti. Druhá energia prijíma tú prvú, aby ju upokojila a umožnila jej ustúpiť.

hnev je hnevom na niečo špecifické

Všímavosťou hnev nepotláčaš, ale prijímaš a upokojuješ

Svoju všímavosť nevyvolávame kvôli tomu, aby sme zahnali alebo bojovali proti nášmu hnevu, ale aby sme ho dobre spracovali. Táto metóda je nedualistická a nenásilná. Nie je dualistická, pretože si uvedomuje, že všímavosť a hnev sú našou súčasťou. Jedna energia prijíma druhú.

Nemaj výčitky z toho, že pociťuješ hnev. Nesnaž sa ho odohnať alebo potlačiť. Uznaj, že vznikol a príjmi ho Keď ťa bolí brucho, tak sa na neho nehneváš, ale postaráš sa o neho. Keď matka počuje svoje dieťa plakať, odloží všetko, čo robí, zodvihne dieťa a uteší ho. Potom sa snaží pochopiť, prečo dieťa plače, či už kvôli fyzickému alebo emocionálnemu nepohodliu.

Pozeraj sa na svoj hnev z hĺbky, ako by si sa pozeral na svoje vlastné dieťa. Neodmietaj ho ani neprejavuj voči nemu nenávisť. Meditácia nespočíva v tom, aby si svoje vnútro zmenil na bojové pole, na ktorom jedna strana stojí proti druhej. Vedomé dýchanie upokojuje a upokojuje hnev a všímavosť ním preniká. Ak zapneš kúrenie, teplý vzduch prenikne studenou miestnosťou a dôjde k jej premene. Rovnako tak s hnevom nemusíš nič zahadzovať ani potláčať.

Hnev je energia, ktorá sa dá meniť

Hnev je iba energia a všetky energie sa dajú transformovať. Meditácia je umenie využívať jeden druh energie na transformáciu druhej. V okamihu, keď matka drží svoje dieťa, dieťa pociťuje energiu lásky a pohodlia a začne cítiť úľavu. Aj keď je príčina nepohodlia stále prítomná, táto všímavosť je dostatočná na poskytnutie určitej úľavy.


V Anapanasati Sutta („Diskurz o plnom vedomí dýchania“) Buddha učí: „Nádychom upokojujem činnosť v mojej mysli.“ „Činnosť mysle“ sa vzťahuje na akýkoľvek psychologický alebo emocionálny stav, ako napríklad hnev, smútok, žiarlivosť alebo strach.

Keď vdychuješ a vydychuješ, tento duševný stav prijímaš a upokojuješ. Len čo si uvedomíš, že vznikol hnev, zameraj sa na všímavosť, aby si hnev prijal. Po desiatich minútach sa intenzita hnevu zmierni a všímavosť odhalí veľa vecí. Po tom, čo matka podrží dieťa niekoľko minút v náručí a možno mu zaspieva uspávanku, začne hľadať príčinu nepohodlia svojho dieťaťa. Možno má dieťa horúčku alebo prechladlo, možno má plnú plienku alebo je smädné. Len čo matka zistí príčinu, môže túto situáciu okamžite zmeniť. Je dôležité prísť na koreň problému, pozrieť sa do hĺbky.

"Nadýchnem sa a viem, že som nahnevaný. Vydýchnem a viem, že je vo mne hnev.“ Najprv si precvič uznanie toho, že je vo tebe prítomný hnev. Povedz si: "Dobrý deň, hnev, môj starý priateľ." Potom nazri do hĺbky, aby si uvidel jeho zdroj.

"Prečo sa hnevám?" Prvá vec, ktorú zistíš, je, že tvoje utrpenie má korene vo vedomí, v semienkach, ktoré už boli zasiate. Tkvie v semenách hnevu, sebaklamu, pýchy, podozrievania či chamtivosti. Druhá osoba je vlastne iba druhoradou príčinou.

Ďalšia vec, ktorú uvidíš, je, že druhá osoba tiež trpí. Možno si myslíš, že trpíš iba ty, ale nie je to tak. Keď ti druhá osoba povie o podstate svojho utrpenia, zistíš, že tiež trpí. Keď to pochopíš, vzrastie v tebe láska a budeš jej chcieť pomôcť. Kľúčom je porozumenie.

Vďaka trénovaniu všímavosti sa hnev uloží späť do tvojho vedomia. Až sa hnev opätovne objaví, praktizuj to isté a nakoniec sa semienko hnevu v tebe oslabí.

Spracované podľa knihy Teaching on love, Thich Nhat Hanh. © 1998. Článok je voľný preklad z anglického originálu uverejneného na lionsroar.com.

Yorumlar


bottom of page