top of page
  • mindpark

Mindfulness (všímavosť)

Prostredníctvom mindfulness zistíš, ako si užívať prítomný okamih bez trápenia sa nad minulosťou alebo budúcnosťou. Minulosť už totiž uplynula a nedá sa zmeniť. Budúcnosť ešte len príde a preto je nepredvídateľná.mindfulness všímavosť

Čo je to mindfulness?


"Mindfulness znamená venovať pozornosť momentálnym zážitkom s otvorenou a zvedavou mysľou a ochotou byť s tým, čo je.“ Diana Winston

Prítomný okamih, práve toto TERAZ, je ten jediný moment, ktorý máš. Mindfulness ťa učí, ako žiť v tomto okamihu harmonickým spôsobom. Dozvieš sa, ako sa v prítomnosti cítiť ešte istejšie a prirodzenejšie - ako v tom jedinom okamihu tvoriť, rozhodovať, počúvať, premýšľať, usmievať sa, konať alebo žiť.


Mindfulness (všímavosť, bdelá pozornosť) znamená uvedomovať si z momentu na moment naše myšlienky, pocity, telesné vnemy a okolité prostredie prijímajúcim spôsobom, teda bez rozvíjania hodnotení o tom, či sú myšlienky, pocity či telesné vnemy v danom okamihu "správne" alebo "nesprávne".


Jon Kabat Zinn, emeritný profesor medicíny a autor mnohých vedeckých prác na tému klinickej aplikácie mindfulness napísal niekoľko praktických kníh, v ktorých sa snaží mindfulness priblížiť širšej verejnosti. Zakladateľ jedinečného programu na lepšie zvládanie stresu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) definuje mindfulness nasledovne:


„Mindfulness znamená venovať zámerne pozornosť prítomnému okamihu s postojom prijatia a nehodnotenia. Takýto druh pozornosti podporuje uvedomenie, jasnosť a schopnosť prijať realitu taká, aká je práve tu a teraz. Pomáha ti uvedomiť si fakt, že tvoj život je poskladaný z momentov. Keď nie si v mnohých z týchto momentov plne prítomný, prehliadaš nielen to, čo je v tvojom živote najcennejšie, ale nedokážeš vnímať ani bohatstvo a hĺbku svojich možností rásť a meniť sa. Mindfulness ti pomáha spojiť sa znovu s tokom života, tvojou múdrosťou a vitalitou.“

Mindfulness je prirodzená schopnosť ľudskej mysle, no zvyčajne ju nekultivuješ. Jej kultiváciou sa zaoberajú rôzne tradície ako buddhizmus či jóga, no ich sekulárna verzia bez náboženských konotácií spojená so západnou psychológiou a neurovedou sa začala šíriť hlavne zásluhou Jona Kabat-Zinna a jeho programu MBSR, ktorý vytvoril a začal skúmať na University of Massachusetts Medical School 1979.


Odvtedy tisícky štúdií zdokumentovali fyzické a mentálne prínosy mindfulness vo všeobecnosti a aj špecificky programu MBSR, ktorý inšpiroval nespočetne veľa adaptácií tréningov mindfulness pre školy, väznice, nemocnice, centrá veteránov atď.

 

Ako prospešne na teba vplýva mindfulness?


Štúdie ukázali, že precvičovanie mindfulness, aj keď len niekoľko týždňov, môže mať pozitívne účinky na fyzickej, psychologickej i sociálnej úrovni.


Mindfulness pomáha lepšie zvládať stres

Pomáha redukovať negatívne emócie a úzkosť a posilňuje pozitívne emócie a sebasúcit. Vďaka mindfulness si dokážeš uvedomiť svoje myšlienky a emócie, čo vedie k zmierneniu hnevu, nepriateľstva a výkyvov nálad.


Mindfulness prospieva tvojmu telu

Zistilo sa, že už osem týždňov praktizovania meditácie mindfulness ti zvyšuje schopnosť tvojho imunitného systému bojovať s chorobami. Praktizovanie mindfulness môže tiež zlepšiť kvalitu tvojho spánku.


Mindfulness prospieva tvojej mysli

Niekoľko štúdií zistilo, že mindfulness zvyšuje pozitívne emócie, zatiaľ čo tie negatívne a stres znižuje. Minimálne jedna štúdia naznačuje, že v boji proti depresii a prevencii jej relapsu môže mať mindfulness rovnaký účinok ako antidepresíva.


Mindfulness mení tvoj mozog

Zistilo sa, že mindfulness zvyšuje hustotu sivej hmoty v mozgových oblastiach spojených s učením, pamäťou, reguláciou emócií a empatiou.


Mindfulness ti pomáha sústrediť sa

Štúdie naznačujú, že mindfulness ti pomáha odstrániť rozptýlenie a zlepšuje pamäť, pozornosť i rozhodovanie.


Mindfulness podporuje súcit a altruizmus

Výskum naznačuje, že praktizovanie mindfulness zvyšuje pravdepodobnosť, že poskytneš pomoc niekomu, kto je v núdzi a zvyšuje tiež aktivitu v neurónových sieťach zodpovedných za pochopenie utrpenia iných ľudí a reguláciu emócií. Získané výsledky naznačujú, že môže tiež zvyšovať súcit k sebe samému.


Mindfulness zlepšuje vzťahy

Výskum naznačuje, že trénovanie mindfulness prispieva k väčšej spokojnosti vo vzťahu. Partneri sú viac optimisticky naladení a uvoľnení, viac sa vzájomne akceptujú a majú k sebe bližšie. Všímavé páry tiež môžu rýchlejšie vyriešiť prípadné konflikty.


Mindfulness ovplyvňuje spôsob, ako vnímaš sám seba

Ľudia, ktorí sú viac všímaví, sú si viac vedomí samých seba a konajú viac v súlade so svojimi hodnotami. Môžu mať tiež zdravší pohľad na svoje telo, istejšie sebavedomie a vyššiu odolnosť voči negatívnej spätnej väzbe.


Mindfulness ťa robí odolnejším

Niektoré výsledky naznačujú, že tréning mindfulness by mohol pomôcť veteránom, ktorí trpia post-traumatickou stresovou poruchou, policajtom, ženám, ktoré boli v detstve zneužívané a pracovníkom záťažových povolaní.


Mindfulness môže pomôcť v boji proti predsudkom

Aj krátkodobý tréning mindfulness môže znížiť tvoje skryté predsudky. Vedci zistili, že sa tak deje vďaka oslabeniu kognitívneho skreslenia, ktoré prispieva k predsudkom.

 

Ako môžem mindfulness kultivovať?

Jon Kabat-Zinn zdôrazňuje, že hoci mindfulness sa dá kultivovať formálnou meditáciou, nie je to jediný spôsob. Zakladateľ jedinečného programu na lepšie zvládanie stresu v krátkom videu hovorí:

„V skutočnosti to nie je o sedení v lotosovom sede akoby si bol socha v britskom múzeu. Je to o tom, žiť svoj život tak, akoby na ňom skutočne záležalo, okamih za okamihom."Tu je pár tipov ako môžeš začať:

  1. Venuj zvýšenú pozornosť svojmu dýchaniu, najmä ak práve prežívaš intenzívne emócie.

  2. Naozaj si všimni, čo vnímaš v danom okamihu – zrakom, sluchom, čuchom - všetky vnemy, ktoré bežne prekĺznu okolo teba bez toho, aby si si ich uvedomil.

  3. Uvedom si, že tvoje myšlienky a emócie sú pominuteľné a nedefinujú ťa. Tento pohľad na ne ťa môže oslobodiť od negatívnych vzorcov myslenia.

  4. Nalaď sa na pocity svojho fyzického tela – od vnímania vody, ktorá dopadá na tvoju pokožku, keď sa sprchuješ, až po uvedomenie si toho, ako tvoje telo spočíva v kancelárskom kresle.

  5. Hľadaj „mikro-momenty“ mindfulness po celý deň, tým reštartuješ svoju pozornosť a pocit zmysluplnosti.

Pozri si naše krátke cvičenia alebo pre hlbšie zažitie účinkov mindfulness renomované kurzy.

 

Comments


bottom of page