top of page
  • mindpark

Ako môže meditácia body scan pomôcť so silnými emóciami

Dokonca aj krátke meditačné cvičenie ti môže pomôcť k väčšej odolnosti.

meditácia body scan

Žijeme v dobe neistoty, obrovského množstva otáznikov. Plánovanie je čoraz ťažšie, situácia je nestabilná. V čase, keď je ťažké vyhnúť sa emóciám, ako je stres, úzkosť či hnev, štúdia naznačuje, že konkrétna meditačná prax nám môže pomôcť čeliť im.

Catherine Juneau z Clermont Auvergne University vo Francúzsku a jej kolegovia skúmali, ako prax mindfulness meditácie ovplyvňuje vyrovnanosť, schopnosť udržať si pokojný a vyrovnaný stav mysle aj v ťažkých situáciách.

89 študentov vysokej školy s minimálnou meditačnou skúsenosťou bolo rozdelených do skupín, ktoré buď robili meditáciu body scan, meditáciu zameranú na dych alebo počúvali básne.

Účastníci meditovali doma každý deň po celý týždeň a potom prišli do laboratória na 30-minútové sedenie. Prieskumy absolvovali na začiatku, tesne pred záverečným cvičením a na konci. Hoci týždeň cvičenia nemal veľký vplyv, 30-minútové sedenie áno: aj keď bolo cvičenie krátke, meditácia body scan urobila ľudí vyrovnanejšími alebo stabilnejšími pod vplyvom stresu. Dychové cvičenie ani poézia nemali rovnaké účinky.

Meditácia body scan ti môže poskytnúť okamžitý, dočasný pocit pokoja a rovnováhy.

Druhá časť Juneauovej štúdie naznačuje, že meditácia môže mať trvalejšie účinky aj na naše duševné návyky.

106 dospelých účastníkov s predchádzajúcimi skúsenosťami s mindfulness meditáciou odpovedalo na otázky týkajúce sa ich praxe, ako je frekvencia a celkový počet hodín meditácie. Potom ich čakal dotazník vyrovnanosti, ktorý pozostával z výrokov ako „Nie som ľahko vyrušený niečím neočakávaným“ a „Často si želám predĺžiť chvíle, ktoré sú veľmi príjemné.“

Čím viac hodín ľudia strávili praktizovaním meditácie, tým väčšia bola ich vyrovnanosť v živote. Mali tendenciu byť vyrovnanejší a nedovolili, aby ich reakcie na situácie ovládali emócie. To platilo pre ľudí s väčšími skúsenosťami s formálnymi aj neformálnymi cvičeniami všímavosti – napríklad si dali pauzu, aby sa nadýchli alebo si uvedomili pocity v každodennom živote.

„Budhistické techniky, ako je mindfulness meditácia, majú za cieľ dosiahnuť stabilný stav pohody, ktorý nezávisí od podnetov,“ píšu autori štúdie. "Cvičenie všímavosti učí, ako dosiahnuť tento stav vyrovnanosti."

Veľa výskumov naznačuje, že meditácia nám môže pomôcť zažiť viac pozitívnych emócií a menej negatívnych. S vyrovnanosťou je to iné: Neznamená to nevyhnutne zmenu našich emócií, ale zmenu spôsobu, akým k nim pristupujeme. Táto štúdia naznačuje, že aj tí, ktorí nemajú skúsenosti s praxou mindfulness, môžu zažiť krátkodobé zvýšenie emocionálnej stability pomocou meditácie body scan.

Kultivácia tohto stavu by nám mohla pomôcť aspoň o niečo lepšie zvládnuť súčasný chaos, ktorý prežívame. Spojenie medzi meditáciou a vyrovnanosťou môže byť útechou pre tých, ktorí chcú nájsť mier s neznámym. Ak dokážeš žiť svoj život s vyrovnanejším stavom mysle, budeš v lepšej kondícii, aby si sa mohol/a postarať o seba i ostatných.

Vyskúšaj si meditáciu body scan, ktorú pripravil Andrej Jeleník v rámci našej výzvy Počúvaj sa.


Článok je voľným prekladom z anglického originálu How a Body Scan Can Help With Strong Emotions.


Comments


bottom of page