top of page
  • Michel Struharova

Čo robiť, keď pochybujeme, či sme dosť dobrí

Cítiť sa dobre vo vlastnej koži a veriť svojim schopnostiam je základ šťastného života a úspechu, nech už robíme čokoľvek. Narodili sme sa šťastní a spokojní sami so sebou, ako dokonalé bytosti. Prečo teda o sebe neustále pochybujeme?


sebahodnotenie a pochybnosti

Pocit vlastnej neschopnosti je myšlienka. (1) Spôsobuje úzkosť, strach, vytvára bloky a bráni nám urobiť v živote krok vpred. Nadväzujú na ňu ďalšie myšlienky, napríklad presvedčenie, že si žiadny úspech či lásku nezaslúžime. Tie nás dokážu vtiahnuť do víru sebakritiky (často až prehnanej), hodnotenia a pochybností.


Necítiť sa dosť dobrý/á je ako pozerať sa do zakaleného zrkadla, ktoré nám nedáva jasný obraz o tom, ako vyzeráme alebo kto sme.


Sú to nároky, ktoré na nás kladie naše okolie a nedokážeme ich splniť, alebo ich kladieme sami na seba? Oboje je tak trochu pravdivé. Ak si o sebe myslíš, že si nezaslúžiš úspech, vieš, že s takýmto postojom sú aj bežné dni veľmi náročné.


Ako pracovať s týmito myšlienkami, aby nám nebránili v ceste životom?


Sebahodnotenie je do určitej miery užitočné

Potreba neustále sa hodnotiť je skutočne vyčerpávajúca. Pre človeka je však do určitej miery prirodzená.


Sebahodnotenie nám pomáha posúdiť, na akú činnosť sa hodíme, do akých projektov sa môžeme pustiť, aké sú naše silné a slabé stránky a čo sa ešte potrebujeme učiť. Ak sa napríklad uchádzame o pozíciu, ktorá si vyžaduje určitý stupeň profesionality, sebahodnotenie je na mieste.


Vzájomné porovnávanie sa tiež pomohlo ľuďom k evolúcii. (2) Bez toho by naši predkovia nezískali rozličné zručnosti a vedomosti, ktoré im pomohli zlepšovať svoju životnú úroveň. Tiež sa nemohli bez prípravy vydať na neznáme miesto, keď smrť číhala v prírode na každom rohu. Museli objavovať svet pomaly, postupne a bezpečne, s jasným obrazom o vlastných schopnostiach.


Zdravé sebahodnotenie nám pomohlo vyvinúť sa v dnešné inteligentné bytosti. Aj v súčasnosti nás spolu so sebareflexiou vedie k postupnému zlepšovaniu sa.


Prestáva však byť užitočné vtedy, keď nám bráni čokoľvek vyskúšať. Keď ani nezačneme, pretože si myslíme, že to nikdy nezvládneme, keď prevláda strach z neznámeho a nekonečné pochybnosti o sebe.


Dnes už máme oveľa viac možností, s kým sa porovnávať. Sledujeme sociálne siete a dokonalých ľudí, ktorí na nich zdieľajú svoje dokonalé životy. Porovnávanie sa a sebahodnotenie na základe fotiek už s prežitím a získavaním užitočných zručností nemá nič spoločné.


sebahodnotenie a pochybnosti


Kedy je sebahodnotenia priveľa

Výskum dokázal, že ľudia, ktorých cieľom je sláva, krása, fyzická sila a iné vonkajšie faktory, majú tendenciu byť viac úzkostliví, než tí, ktorí sa zameriavajú na svoj osobný rast, vnútorný pokoj, vzťahy s najbližšími a pomoc ostatným. (2)


Často sa porovnávame práve s verejne známymi osobami. Aj oni sú však len ľudia, ktorí sa možno cítia rovnako frustrovaní ako vy, i keď ich videá a fotky hovoria niečo iné.


Vždy budú ľudia, ktorí sú na tom „o niečo lepšie“ a preto hodnotenie sa na základe vonkajších faktorov bez poznania hlbšieho kontextu vedie k frustrácii.


Úporná snaha byť stále dosť dobrý/á sa tiež stavia do cesty kvalitným vzťahom. Je ťažšie zniesť kritiku, nech je akokoľvek konštruktívna, ak sa už vopred podceňujeme. Potrebujeme sa brániť a vznikajú hádky. Šťastní ľudia so zdravým sebavedomím majú harmonickejšie vzťahy. V rozhovoroch sú lepší poslucháči a dokážu pokojne reagovať, aj keď čelia kritike, pretože vo svojom vnútri cítia, že sú dosť dobrí.


Či už veríte, alebo nie, pocity menejcennosti sú len myšlienkami, ktoré sa opakujú dookola. Takéto myšlienky nie sú produktívne a najlepšie bude, ak ich nahradíte inými.


sebahodnotenie a pochybnosti

Ako sa vysporiadať s pochybnosťami, ktoré o sebe máme

Namiesto neustálej snahy všetkým dokázať, že si dosť dobrí/á, presuň pozornosť zo seba na ostatných. Tým však nemyslíme ich hodnotenie.


Sústreď pozornosť na svoje okolie

Pracuj na svojom súcite, vďačnosti a odpustení voči bytostiam okolo vás. Počúvaj ostatných ľudí a zabudni na sebahodnotenie. Pocity hanby sa dajú ľahko zahnať zdieľaním s priateľmi. Hanba totiž rastie, keď sa v nej topíš osamote. Každý má určité stránky, na ktoré nie je hrdý. Po úprimnom rozhovore s niekým blízkym sa ti uľaví.Zmeň rutinu

Malé zmeny v tvojom živote ti pomôžu zmeniť uhol pohľadu na celý svet. Premiestni doma nábytok, odváž sa vyskúšať si niečo nové, zamestnaj sa niečím vzrušujúcim a zabudni na staré zvyky, ktoré ťa nútia o sebe neustále premýšľať.


Konfrontuj vnútorného kritika

Vytvor si bezpodmienečnú toleranciu k sebe samému/samej. Vnútorný hlas, ktorý ťa stále spochybňuje, nemusíš iba počúvať. Opýtaj sa ho: „Čo si myslíš, že sa stane, ak ma aspoň na chvíľu prestaneš kritizovať?


Možno prídeš na to, že sa naozaj nie je čoho báť, aj keď necháš myšlienku „nie som dosť dobrý/á” jednoducho odplávať.


sebahodnotenie a pochybnosti

Vyskúšaj afirmácie

Opakovanie si afirmácií - pozitívnych vyhlásení o sebe - posilňuje naše dobré vlastnosti, schopnosti, zručnosti alebo hodnoty.


Afirmácie môžu pomôcť znížiť pocity bezmocnosti, prekonať výzvy, ktoré pred tebou stoja, podporiť pozitívny obraz o sebe, znovu ťa spojiť s tvojimi základnými hodnotami a podporiť pozitívne emócie. (3)


Napíš si niečo pekné o sebe a opakuj si to v duchu (alebo nahlas) niekoľko minút.


Účinné afirmácie sú len tie, ktorým skutočne veríš a dokážeš ich precítiť. Sú nástrojom, ktorý ti pomôže sústrediť sa na tvoje kvality a prestať sa neustále kritizovať. Opakuj si iba pozitívne tvrdenia o sebe, nie také, ktoré spochybňuješ – mohli by mať opačný efekt.


Ak sa naučíš žiť v prítomnom okamihu, pochybností o sebe budeš mať čoraz menej. Láskavosť k vlastnému ja ti zmení život.


Zoznam použitých zdrojov:

Comments


bottom of page