top of page
  • Mária Bachanová

Trénuj aktívne počúvanie. Zlepšuje vzťahy i efektivitu práce

Počúvanie je jednou z najdôležitejších zručností, ktoré môžeme mať. To, ako vieme počúvať, má veľký vplyv na kvalitu našich vzťahov s inými ľuďmi a tiež napríklad na efektivitu našej práce.


Počúvanie je zručnosť, ktorú pokiaľ zlepšujeme, môžu z nej mať prospech všetci. Tým, že sa staneme lepšími poslucháčmi, môžeme zlepšiť svoj život a vyhneme sa konfliktom a nedorozumeniam.


Čo je aktívne počúvanie?

Polovica našej komunikácie v interakcii s ostatnými je počúvanie. Aby sme vstrebali a vedeli spracovať to, čo hovorí niekto iný, potrebujeme byť plne prítomní.


Keď si plne uvedomujeme prítomný okamih, sme tu a teraz, dokážeme aktívne počúvať, čo hovorí druhá osoba a vcítiť sa do nej. Tiež si lepšie uvedomujeme reč jej tela a môžeme ľahšie pochopiť celkový obraz toho, čo hovorí, spolu s tým, čo nevyjadruje slovami.


Ak všímavosť je o venovaní cieľavedomej pozornosti prítomnému okamihu, všímavé počúvanie je o venovaní cieľavedomej pozornosti tomu, čo nám niekto hovorí (verbálne a aj iným spôsobom).


Ako umlčať vnútorný hluk myšlienok, aby si bol schopný/á počúvať, čo ostatní hovoria

Kedy si sa naposledy pristihol/a pri rozhovore, kedy si viac premýšľal/a o tom, ako zareaguješ, než nad tým, čo hovorí druhá osoba? Cieľom aktívneho počúvania je porozumieť perspektíve a uhlu pohľadu toho druhého, nejde o snahu vyhrať hádku alebo argumentovať.


Pravdepodobne si vieš predstaviť, aký je to pocit, keď sa niekomu snažíš povedať, čo chceš, a on/ona vyzerá zmätene, roztržito alebo rozčúlene.


Predstav si, o koľko lepšie by boli tvoje konverzácie, ako by sa zmenili tvoje vzťahy a ako by sa tým zmenila kvalita tvojho života, ak by sme sa vzájomne s ostatnými pozorne počúvali?


Údajne si po pár minútach rozhovoru priemerný človek pamätá niekedy iba 25 percent z toho, čo niekto povedal. Niekoľko minút pozorného počúvania denne môže zvýšiť pochopenie dôležitých konverzácií, a zároveň je menej pravdepodobné, že zabudneme na niečo, čo si nemôžeme dovoliť vypustiť z pamäte.


všímavé počúvanie

5 základných cvičení všímavosti na aktívne počúvanie

Praktizovanie cvičení pozorného počúvania pomôže nielen osvojiť si návyk pozornejšie počúvať, no budeš ťažiť aj z výhod dennej praxe všímavosti, pričom sa tým budú zdokonaľovať aj tvoje komunikačné schopnosti.


1. „Zastav sa“ a počúvaj

Všímavé počúvanie môžeš cvičiť kedykoľvek aj osamote. Jednoducho sa zastav, zatvor oči a skús napríklad zistiť, koľko zvukov počuješ okolo seba a zároveň v sebe. Ak si všimneš, že niečo posudzuješ, snaž sa na to nenapájať a neviazať, zostaň v prúde zvukov, počúvaj a pozoruj. Daj tomu pár minút a pri počúvaní sa zhlboka a upokojujúco nadýchni.


Ak sa ti niekto snaží niečo povedať, zvykni si pozastaviť činnosť, ktorú robíš, pokiaľ je to možné a pozorne počúvaj, čo hovorí. Použi toto cvičenie, aby si sa stal/a nielen lepším poslucháčom/poslucháčkou, ale tiež zlepšil/a svoju schopnosť sústrediť sa.


2. Pozorne počúvaj hudbu

Vyhraď si aspoň päť minút na pozorné počúvanie hudby, ktorú máš naozaj rád/rada a zároveň relaxuj v pohodlnej polohe. Ak chceš tento zážitok zintenzívniť a chceš sa do neho vnoriť, použi slúchadlá.


Započúvaj sa do všetkého – do melódie, použitých hudobných nástrojov, hlasov a do všetkého ostatného, čo môžeš zachytiť. Pomôže ti to lepšie si uvedomiť kvalitne a precízne pripravenú hudbu.


všímavé počúvanie hudba

3. Praktizuj meditáciu všímavosti

Budovanie zvyku meditácie všímavosti je okrem iného jedným z najlepších spôsobov, ako pestovať pozornejší prístup k počúvaniu a konverzácii. Nielenže si zlepšíš schopnosť sústrediť sa, ale staneš sa aj lepším pozorovateľom/pozorovateľkou svojho prostredia.


Poskytne ti to tiež oddych od starostí s vecami, ktoré nemôžeš ovládať (alebo prinajmenšom nemôžeš a nevieš v tej chvíli riešiť), čo ťa ukotví v prítomnosti pre ľudí okolo teba.


Naučíš sa, ako prijímať svoje vlastné myšlienky a pocity bez posudzovania, pomôže ti to urobiť to isté pre ostatných. Čím viac si uvedomuješ a akceptuješ to, čo sa deje v tvojej hlave (a srdci), tým otvorenejší a chápavejší prístup budeš mať k tým, ktorí tvoju pozornosť potrebujú.


TIP: Vyskúšaj si cvičenia všímavosti od našich lektorov.

4. Buď efektívnym poslucháčom/poslucháčkou

Kľúčové techniky aktívneho počúvania, ktoré ti môžu pomôcť stať sa efektívnejším poslucháčom:

  • Striedanie sa počas rozhovorov s ostatnými

Keď sa snažíš povedať všetko, čo chceš, je ľahké opakovane prerušiť druhú osobu, to ti však znemožňuje vypočuť si to, čo sa ti snaží povedať alebo vysvetliť.

Zo všetkých komunikačných cvičení je toto na prvom mieste, pretože ťa núti prestať hovoriť a pozorne počúvať.


Keď si na rade, skús si nechať na svoj dialóg maximálne tri minúty. Potom prenechaj slovo druhej osobe, opäť na pár minúť bez prerušenia, aby si jej venoval/a svoju plnú a vedomú pozornosť.

  • Venuj pozornosť rečníkovi

Venuj rečníkovi svoju plnú pozornosť. Uvedom si, že aj neverbálna komunikácia „hovorí nahlas“.


Odlož rušivé myšlienky, nepripravuj sa v duchu na argumenty, nenechaj sa rozptyľovať faktormi prostredia, ako sú napríklad vedľajšie rozhovory a „počúvaj“ reč tela hovoriaceho.


  • Daj najavo, že počúvaš

Použi svoju vlastnú reč tela a gestá, aby si ukázal, že si prítomný/á, občas prikývni, usmievaj sa a používaj rôzne vhodné výrazy tváre.


Uisti sa, že tvoj postoj je otvorený a zaujíma ťa, čo ti komunikuje druhá osoba. Povzbudzuj rečníka, aby pokračoval malými verbálnymi komentármi, ako napríklad áno a „uhm“.


  • Poskytni spätnú väzbu

Naše osobné filtre, predpoklady, úsudky a presvedčenia môžu skresliť to, čo počujeme. Tvojou úlohou ako poslucháča/poslucháčky je porozumieť tomu, čo sa hovorí. To môže vyžadovať, aby si premýšľal/a o tom, čo bolo povedané a kládol/kládla otázky.


Zamysli a nad možnosťami parafrázovania: „To, čo počujem, je...“ a „Znie to, ako keby si hovoril...“ sú skvelé spôsoby, ako sa vrátiť späť v téme.


Pýtaj sa na objasnenie určitých bodov: „Čo tým myslíš, keď hovoríš...“ alebo „Myslíš tým, toto?"


Pravidelne sa snaž zhrnúť komentáre rečníka.


Ak zistíš, že emocionálne reaguješ na to, čo niekto hovorí, povedz to. A požiadaj o ďalšie informácie: „Možno ti nerozumiem správne a zistil som, že to, čo si povedal, beriem osobne. Chápem to tak, že si práve povedal ... . To si tým myslel?“


  • Odlož posudzovanie

Prerušenie je strata času. Frustruje to rečníka a obmedzuje úplné pochopenie správy. Pred kladením otázok nechaj rečníka dokončiť každý bod. Neprerušuj protiargumentmi.


  • Odpovedz primerane

Aktívne počúvanie podporuje rešpekt a porozumenie. Získavaš informácie a rozhľad. Vo svojich reakciách buď úprimný/á a otvorený/á, pričom rešpektuj názory druhej strany a aj tie svoje. Správaj sa k druhej osobe tak, ako by si chcel/a, aby sa správala k tebe.


aktívne počúvanie

5. Skupinové cvičenie všímavosti

Cvičenie všímavosti so skupinou ostatných ti môže otvoriť oči, keď zistíš, že nie si jediný, kto sa snaží sústrediť a skutočne si vypočuť, čo ti ostatní hovoria.


Toto je výzva, ktorej čelí celý svet – vo vzťahoch, s kolegami v práci a v každej sociálnej situácii. V skupine je možné zdokonaľovať svoje zručnosti s ostatnými, ktorí majú rovnaký zámer.


Precvič si počúvanie vzájomných rozhovorov a zopakuj podstatu toho, čo si počul/a, vlastnými slovami.


Začni aktívne počúvať ihneď

S pozorným počúvaním môžeš začať ešte dnes. Nielenže budeš mať prospech z toho, že zlepšíš svoju schopnosť sústrediť sa a porozumieť druhým, ale aj ľudia v tvojom živote si všimnú, že sa snažíš byť pre nich viac prítomný/á a všímaš si, čo ti hovoria. Tí, ktorí to ocenia, ti to s najväčšou pravdepodobnosťou vrátia.


Použité zdroje:


Comments


bottom of page