top of page
  • Michel Struharova

Dych je ako diaľkový ovládač mozgu

Výsledky štúdie dokazujú existenciu priamej súvislosti medzi dýchaním nosom a kognitívnymi funkciami.

dýchanie nosom

Každý z nás už určite počul alebo niekomu odporúčať v ťažkej situácii sa zhlboka nadýchnuť. Veda nám však naznačuje, že možno budeme musieť toto odporúčanie aktualizovať na: „Zhlboka sa nadýchni, pomôže ti to byť viac emocionálne uvedomelý, ale iba ak budeš vdychovať nosovými dierkami a nie ústami.“


Aj keď sa to môže zdať ako zdĺhavý tip na pripomenutie si uprostred momentov, ktoré potrebujeme predýchať, sila aktívneho dýchania – dobrovoľného vdychovania a výdychu na ovládanie nášho rytmu dýchania – bola známa a používaná v celej histórii.


Aj dnes napríklad v extrémnych chladných podmienkach vieme, že pomalé, hlboké dýchanie dokáže upokojiť nervový systém znížením nášho srdcového tepu a aktiváciou parasympatického (upokojujúceho) nervového systému. Týmto spôsobom sa telo upokojí a myseľ stíši. Nedávno však nová štúdia zistila, že existuje priama súvislosť medzi dýchaním nosom a kognitívnymi funkciami.


Ako dýchanie nosom ovplyvňuje mozog

Vedci z neziskového systému zdravotnej starostlivosti Northwestern Medicine sa snažili pochopiť, ako dýchanie ovplyvňuje oblasti mozgu zodpovedné za pamäť a spracovanie emócií. Prostredníctvom série experimentov zistili, že nosové dýchanie hrá kľúčovú úlohu pri koordinácii elektrických mozgových signálov v čuchovom kortexe (oblastiach mozgu, ktoré priamo prijímajú vstup z nosa), ktorý potom koordinuje amygdalu (ktorá spracováva emócie) a hipokampus (zodpovedný za pamäť aj emócie).


Vieme, že systém čuchu je úzko prepojený s limbickými oblasťami mozgu, ktoré ovplyvňujú emócie, pamäť a správanie, a preto môže niekedy určitá vôňa vyvolať silné emocionálne spomienky. Okrem toho štúdia ukazuje, že samotné dýchanie, dokonca aj bez akýchkoľvek pachov, môže ovplyvniť naše emócie a pamäť.


Spočiatku vedci skúmali elektrické mozgové signály 7 pacientov s epilepsiou s elektródami v mozgu a zistili, že prebiehajúce rytmy prirodzeného, spontánneho dýchania sú synchronizované s pomalými elektrickými rytmami v oblasti „vône“ nášho mozgu. Potom tiež zistili, že počas inhalácie nosom sa rýchle elektrické rytmy v amygdale a hipokampe zosilnili.


Jedným zo spôsobov, ako tomu porozumieť, je predstaviť si systém ako orchester: nosové dýchanie je hlavným dirigentom, ktorý udáva tempo pre pomalé prehrávanie pachových oblastí mozgu, pričom sa prelína rýchlejšími rytmami s oblasťami emócií a pamäte.

Nádych kóduje spomienky a reguluje emócie

Na ďalšie pochopenie týchto synchrónnych účinkov, ktoré má dýchanie nosom na mozog, vedci potom vykonali samostatné experimenty na 60 zdravých subjektoch, aby otestovali účinky dýchania nosom na pamäť a emocionálne správanie.


Subjektom boli prezentované vystrašené alebo prekvapené tváre a museli sa rýchlo rozhodnúť podľa emocionálnych výrazov tvárí, ktoré videli. Ukazuje sa, že boli schopní rozpoznať ustráchané tváre (ale nie prekvapené tváre) oveľa rýchlejšie, keď sa tváre objavili počas nádychu nosom. Nestalo sa to pri výdychu, ani pri dýchaní ústami.


Vedci tiež testovali pamäť (spojenú s hipokampom), kde si rovnakých 60 subjektov muselo prezerať obrázky a neskôr si ich vybavovať. Zistili, že pamäť pre tieto obrázky bola oveľa lepšia, ak sa s týmito obrázkami prvýkrát stretli a zakódovali ich počas nádychu nosom.


Tieto zistenia ukazujú systém, v ktorom je nádych ako diaľkové ovládanie mozgu: vdychovaním nosom priamo ovplyvňujeme elektrické signály v čuchových oblastiach, ktoré nepriamo riadia elektrické signály pamäte a emočných mozgových centier. Pomocou nádychu môžeme ovládať a optimalizovať mozgové funkcie pre rýchlejšie a presnejšie emocionálne rozlišovanie a rozpoznávanie, ako aj získať lepšiu pamäť.


dýchanie nosom

A čo výdych?

Nádych nosom teda môže ovládať signály nášho mozgu a viesť k lepšiemu spracovaniu emócií a pamäti, ale čo výdych? Ako už bolo spomenuté, pomalé, rovnomerné dýchanie aktivuje upokojujúcu časť nášho nervového systému a spomaľuje náš srdcový tep, čím znižuje pocity úzkosti a stresu. Zatiaľ čo nádych špecificky mení naše vnímanie, akt pomalého, hlbokého dýchania, či už vdychovania alebo vydychovania, je prospešný pre nervový systém, keď chceme byť pokojnejší.


Všímavé dýchanie v skutočnosti zdôrazňuje nielen dýchaciu zložku, ale aj mentálnu zložku venovania pozornosti a uvedomovania si mysle, tela a dychu spoločne. Pozorovaním bez súdenia, bez toho, aby sme sa nútili „dostať sa“ do nejakého špeciálneho stavu, sme potom schopní sledovať svoju myseľ a jasnejšie cítiť svoje telo.


Náš dych je dostatočne silný na to, aby reguloval emócie a pomáhal nám získať jasnosť. Aby sme to dosiahli, musíme sa tiež snažiť sústrediť svoju myseľ na momenty, ktoré sa dejú tu a teraz.

Článok je voľným prekladom z anglického originálu Your Breath is Your Brain’s Remote Control.

Comments


bottom of page