top of page
  • Michel Struharova

4 spôsoby, ako priniesť viac všímavosti do financií

Keď nastane čas pozrieť sa na financie, máš pocit ľahkosti, pokoja a cítiš sa nad vecou? Alebo je to tak, že rovnako ako mnohí z nás radšej preplávaš morom plných žralokov, než sa postavíš čelom k číslam – a hanbe, ťažkostiam, úzkosti a vyhýbaniu sa problémom, ktoré vznikajú, keď je čas riešiť svoje financie? Elizabeth Markle a Adam Koren prinášajú pragmatický, súcitný spôsob, ako vyliečiť svoj vzťah s peniazmi.


všímavosť peniaze

Prečo peniaze prinášajú pocity nešťastia?

Ako psychologička som študovala ľudské skúsenosti takmer zo všetkých možných pohľadov, vrátane detailného pohľadu na moc, privilégiá, triedy a všetky spôsoby, ktorými peniaze (na makroúrovni) ovplyvňujú naše životy. Ale NIKDY sme v skutočnosti nehovorili o vnútornom fungovaní ľudí a rodín a vzťahoch k peniazom, o míňaní, šetrení a o problémoch či utrpením, ktoré z toho vyplýva.


A potom som stretla Adama, ktorý trávi celé dni rozhovormi s ľuďmi o niektorých z najintímnejších detailov ich života: o ich peniazoch. Alebo rieši ich pocity, myšlienky, správanie a tajomstvá v súvislosti s peniazmi. Aby bolo jasné, nie je finančný poradca ani investičný guru (v skutočnosti ho až tak nezaujíma ako zbohatnúť). Zaujíma sa o ľudí a zistil, že mnohí z nás kvôli svojmu vzťahu k peniazom jednoducho trpia.


Prečo sú mnohí z nás nešťastní a zažívajú pocity trýznenia, keď ide o peniaze? Vďaka rozhovorom s Adamom som prišla na nasledovné:


1. Nemáme žiadne finančné povedomie

Možno okrem hodiny ekonómie na strednej škole (pamätá si z toho niekto ešte niečo?) a všetkého, čo sme absorbovali vyrastaním v našich rodinách (rodičia sa hádajú o peniaze? zlovestné ticho, keď príde téma peňazí?), väčšina z nás získala viac vzdelania o sexe ako o peniazoch. A to je dosť málo.


2. O peniazoch sa nerozprávame

Väčšinou ani s ľuďmi, ktorí sú nám najbližší. Pokojne by sme niekedy mohli povedať niečo ako „Momentálne mám málo peňazí“, ale skús si spomenúť, kedy si naposledy niekomu do detailov rozprával/a o svojich finančných problémoch? Kedy si požiadal/a priateľa, aby sa s tebou pozrel na tvoje účty, výdavky, rozpočet a pomohol ti ho zlepšiť? Áno – ani ja som to nikdy nerobila.


3. Očakávame, že sme v tom dobrí

V našej (často dysfunkčnej) kultúre znamenajú peniaze VEĽMI VEĽA, a to pre reálne fyzické prežitie, ako aj pre vnímané psychologické prežívanie (Som v poriadku? Patrím sem? Som v bezpečí? Ostanem na okraji? Môžem žiť tak, ako žijú moji priatelia?). Veľká časť „dospelosti“ zahŕňa pracovanie s peniazmi a po dosiahnutí veku približne 25 rokov sa od nás očakáva (a očakávame to tiež od seba), že budeme pokojní, chladní, sčítaní a na ceste k šťastnej finančnej budúcnosti.

peniaze nešťastie

4. Keď si myslíme, že by sme mali byť vo veciach dobrí a nie sme, cítime hanbu

A zdesenie. Úzkosť. V podstate - bolesť.


5. Keď cítime bolesť, vyhýbame sa zdroju tejto bolesti

Ako každý správny organizmus, ktorý prežil evolúciu, aby dnes mohol existovať, sa vzďaľujeme od bolesti a smerujeme k úľave. Keď sa stretneme s niečím, čo nás bolí, urobíme čokoľvek, aby sme šli od toho preč. Rozptyľujeme sa, hľadáme dočasné riešenia, robíme takmer čokoľvek, aby sme sa vyhli bolesti.


6. Bohužiaľ, vyhýbanie sa problémom vedie k ďalšiemu nedostatku vzdelania alebo schopnosti problémy vzdávať

To vedie k ďalšej hanbe a prehlbuje celý cyklus. Po rokoch ťa toto nevinné vyhýbanie sa môže ako snehová guľa dostať do sveta bolesti, hanby a pocitu, že si sa úplne vymkol/vymkla spod kontroly. Pre niektorých z nás to je kopec dlhov, alebo správanie, ktorému úplne nerozumieme (a určite naň nie sme hrdí) a pocit preťaženia či beznádeje.

Čo je na tom najtemnejšie? To, že väčšina z nás je nešťastná a nešikovná v narábaní s peniazmi, môže v skutočnosti pri niektorých záujmoch byť výhodou. Finančný, reklamný a marketingový priemysel prosperuje z toho, že ľudia sú odtrhnutí od finančnej reality a ich hodnôt. Je oveľa pravdepodobnejšie, že budeme míňať nad naše pomery, ak nevieme, aké máme v skutočnosti prostriedky, a točíme sa v špirále viny, hanby, ľútosti a vzbury.

Rozpoznanie vzorcov správania k peniazom

Hoci by sme sa mohli peniazom vyhýbať donekonečna, život v modernej spoločnosti si vyžaduje, aby sme sa s nimi aspoň občas zaoberali. Keď prechádzame vnútorným vyhýbaním a vonkajšou potrebou „dospieť“, budujeme a rozvíjame si vo vzťahu k peniazom schizmu, v ktorej rôzne časti nášho ja majú veľmi odlišné pocity a prístupy k peniazom.


Napríklad, jedna časť z nás môže byť prísna, rodičovská, karhajúca, zdanlivo oddaná šetreniu („Musím si sporiť na dôchodok!“), zatiaľ čo iná časť sa zúfalo chce cítiť slobodná, bezstarostná, mocná a neovládaná pravidlami („Chcem to, čo chcem, a ty ma v tom nemôžeš zastaviť!“).


Niekedy sa to prejaví ako kolotoč míňania a následnej ľútosti: Cítime sa zle kvôli našim peniazom. Cítime hanbu a ľútosť a zaväzujeme sa šetriť. Potom náš vnútorný rebel hovorí, že si zaslúžime cítiť sa dobre a mať pekné veci. Ideme po nich. Potom sa pokarháme a druhá časť v nás povie, akí sme hlúpi, hovorí nám, že míňame príliš veľa peňazí. A tento začarovaný kruh opakujeme do zbláznenia.


Alebo možno vytrvalo šetríme a nikdy nemrháme peniazmi. Pripravujeme sa o veci, ktoré milujeme a ktoré by nám prinášali radosť, kvôli vnútornému zákazu míňať peniaze „frivolne“. Hoci je tento vzorec spoločensky prijateľnejší, vedie k tomu, že sa na konci života čudujeme, na čo sme šetrili a prečo sme si vlastne neužívali viac života.

vzorce správania k peniazom

Sme odsúdení žiť finančne neschopný a zahanbený život?

Mám dobrú správu: Hanba zaniká pri priamom kontakte. Keď prestane bolesť, už sa problémom nebudeme vyhýbať. Ak dostaneme kúsok svetla – kontakt s inou ľudskou bytosťou, skúsenosť, že nie sme sami, ak sa budeme cítiť akceptovaní, empatickí a oceňovaní – nájdeme slobodu konania, vybudujeme si kompetenciu, prestaneme sa vyhýbať nástrahám a získame silu a vnútorný pokoj.


Bez ohľadu na to, aké vzory si si v súvislosti s financiami osvojil/a, je možné vyvinúť si zdravý prístup k peniazom, ktorý bude naplnený ľahkosťou, jasnosťou a podporou pre život, ktorý skutočne chcete žiť.


4 spôsoby, ako začať liečiť svoj vzťah k peniazom

1. Dohodni si „rande“ so svojimi peniazmi

Prines si kávu, čokoládu, pohár vína, svojho plyšáka – čokoľvek, aby čo ti navodí pocit špeciálnej príležitosti. Pozri sa na všetky časti tvojho finančného sveta – účty, kreditné karty, dlhy, aktíva, úspory, dôchodok, prosto všetko. Na tomto „prvom rande“ sa nesnaž nič meniť, opravovať ani dosahovať. Len si všimni, čo sa v tebe deje, keď to robíš (Emócie? Myšlienky? Zúfalstvo?).


Môže to byť ťažšie, ako sa zdá. Zisti, či dokážeš byť so sebou radikálne súcitný/á, nech už v tomto procese objavíš čokoľvek a pre čokoľvek, čo zistíš, že vlastne robíš. Tvoja bolesť odniekiaľ pochádza a nie je to tvoja chyba.


2. Pamätaj si, premýšľaj a píš (alebo hovor) o svojich prvých vzťahoch s peniazmi

Aký vzťah mala tvoja rodina k peniazom? Hovorili tvoji rodičia o peniazoch, kričali pri diskusii o peniazoch, plakali pre peniaze, tvárili sa, že peniaze neexistujú? Tvoj vzťah k peniazom nevznikol vo vzduchoprázdne. Pozri sa, či existujú vzorce alebo presvedčenia, ktoré by mohli prerásť ich užitočnosť.


3. Povedz niekomu celú pravdu o tvojej finančnej situácii

Priateľ, terapeut, dobrovoľník na horúcej linke, ktokoľvek. Všímaj si, čo v tebe vzniká, keď zdieľaš svoje pocity. Cítiš hanbu? Strach? Úľavu?


4. Získaj podporu

Ak pri pokuse o vyrovnanie sa so svojimi financiami zistíš, že si úplne preťažený/á, príliš utrápený/á, alebo si všimneš, že tvoja túžba vyhnúť sa problémom s financiami premáha túžbu vyrovnať sa so svojou situáciou, dôrazne ti odporúčam nájsť si osobného konzultanta a získať podporu. Rovnako, ako keď hľadáš pomoc u lekára, keď ťa bolí telo, alebo psychológa, keď ťa bolí duša, aj v oblasti finančného blahobytu je potrebná pomoc a sú ľudia, ktorí ťa môžu podržať za ruku (metaforicky), keď máš ťažkosti.

všímavosť peniaze

Na záver

Chcela by som vyjadriť rešpekt k čomukoľvek, čo ťa dostalo tam, kde sa aktuálne nachádzaš so svojimi financiami, a cením si čohokoľvek, čo musíš podstúpiť, aby si sa postavil/a emóciám, ktoré sa objavia, keď s tým budeš zápasiť.

  • Prečo vlastne učenie sa umeniu narábať s peniazmi, riešenie problémov v spojitosti s peniazmi a vytváranie si zdravého vzťahu k peniazom musí byť také osamelé?

  • Čo ak by bolo bežné rozprávať sa o detailoch našej finančnej situácie so svojimi priateľmi, rovnako ako o čomkoľvek inom, čo je v tvojom živote náročné alebo zaujímavé?

  • Čo ak by sme si ako spoločnosť navzájom zdieľali vzdelanie, ale aj povedomie, konzultácie, informácie, ktoré nás viedli k informovaným, fundovaným a dobrým rozhodnutiam?

  • Čo ak by sme, podobne ako šerpovia, ktorí sa navzájom vedú po horskom chodníku, mali na ceste súcitných, schopných a odhodlaných priateľov a spojencov, ktorí nám pomôžu nosiť tú ťarchu a ukážu nám cestu?

  • Čo keby sme sa práve týmto mohli stať jeden pre druhého?


To by bola radikálna zmena, čo?


Článok je voľný prekladom z anglického originálu 4 Ways to Bring Mindfulness to Your Money Habits.

Comentários


bottom of page