top of page
  • mindpark

Vďačnosť ako jedna z kvalít, ktorú mindfulness rozvíja

Vďačnosť má v tvojom živote nezastupiteľné miesto. Je jednou z najefektívnejších metód pre zvýšenie tvojej dlhodobej spokojnosti so životom. Zvyčajne je spájaná s vyjadrením vďaky a ocenenia. V tomto článku ťa prevedieme základnými benefitmi vďačnosti a spôsobmi, ako ju kultivovať. Zistíš, že sa to rozhodne oplatí.

svetový deň vďačnosti

Robert Emmons, možno najznámejší vedec skúmajúci vďačnosť hovorí o dvoch zložkách vďačnosti:

Po prvé, je to potvrdenie dobrého. Potvrdzujeme, že existujú dobré veci vo svete, dary a benefity, ktoré sme dostali."

V druhej časti “rozpoznávame, že zdroje tohto dobrého sú mimo nás. Uznávame, že druhí ľudia nám dali mnoho darov, veľkých aj malých, aby nám pomohli dosiahnuť to dobré v našom živote."


Množstvo štúdií potvrdilo rovnaký výsledok - vďačnosť je ako zručnosť. Môže byť trénovaná. S praxou a správnou perspektívou nájdeš vždy množstvo vecí, za ktoré môžeš byť vďačný.


Ako uvádza Angeles Arrien:

Vďačnosť je pocit, ktorý sa spontánne vynorí z vnútra. No nie je to len jednoduchá emočná reakcia, je to aj rozhodnutie, ktoré robíme. Môžeme sa rozhodnúť byť vďační alebo nevďační - brať naše dary a požehnania za samozrejmosť. Ako voľba je vďačnosť aj postoj či dispozícia."

Výskumníci zameraní na pozitívnu psychológiu ako Robert Emmons, Martin Seligman, Sonia Lyubomirsky a Barbara Frederickson definovali dôležitosť vďačnosti sériou experimentov už od 90.rokov.


Po tisíckach štúdií s viac než 10 tisíc účastníkmi už nie je otázkou, či je vďačnosť dôležitá, ale skôr, čo je na nej dôležité.


Základné benefity vďačnosti


Zaujíma ťa, čo ti môže vďačnosť do života priniesť? Výskum na viac ako 1000 ľuďoch vo veku od 8 do 80 rokov ukázal, že ľudia, ktorí trvale rozvíjajú vďačnosť, zaznamenali mnohé pozitívne účinky:


Na fyzickej úrovni

• posilnenie imunity

• zníženie krvného tlaku

• menej ich trápili bolesti

• viac cvičili a lepšie sa starali o svoje zdravie

• spali dlhšie a prebúdzali sa odpočinutí


Na duševnej úrovni

• mali viac pozitívnych emócií

• boli pozornejší, uvedomelejší a živí

• cítili viac radosti a potešenia

• zažívali viac optimizmu a šťastia


Na sociálnej úrovni

• boli viac nápomocní, štedrí a súcitní k ostatným

• viac odpúšťali

• boli ústretovejší

• cítili sa menej osamelí a izolovaní


 

Ako kultivovať vďačnosť?


Už vieš, prečo je vhodné rozvíjať vďačnosť a prečo je to pre teba správne. Pozrime sa teraz na to, ako túto hodnotu kultivovať. Výhody vďačnosti nie sú k dispozícii iba ľuďom, ktorí majú prirodzený sklon k vďačnosti. Naopak, cítiť vďačnosť je zručnosť, ktorú môžeme rozvíjať a cestou zbierať plody, ktoré prináša.


Podľa výskumov je jeden z najúčinnejších spôsobov rozvíjania vďačnosti práve denník vďačnosti.


Veď si denník vďačnosti a každý deň alebo týždeň si zapíš tri až päť vecí, za ktoré si vďačný. Niektoré dôkazy naznačujú, že spôsob, akým si vedieš denník vďačnosti - napríklad ako často do neho píšeš alebo či vyjadruješ svoju vďačnosť iným – môže mať vplyv na jeho účinnosť. Preto Jason Marsh z výskumného centra Greater Good Science Center ponúka tieto výskumom podložené odporúčania ohľadom denníka vďačnosti.


Tieto odporúčania môžeš jednoducho aplikovať prostredníctvom nového online denníka vďačnosti vytvoreného centrom Greater Good Science Center.


Napíš „list vďačnosti“ človeku, ktorý je v tvojom živote síce dôležitý, ale ktorému si nikdy riadne nepoďakoval. Výskum naznačuje, že listy vďačnosti dlhodobo posilňujú pocit šťastia, najmä keď ich aj osobne doručíš.


Vychutnaj si dobro vo svojom živote - nenechaj krásu a potešenie, ktoré ti prichádzajú do cesty, bez povšimnutia. Rick Hanson vyvinul svoju vlastnú metódu pre vychutnávanie pozitívnych emócií a skúseností, ktorú nazval „prijímanie dobra“.


V krátkom videu s názvom Ako prijímať dobro hovorí o tom, že naša nervová sústava má predpojatosť voči negatívnemu, na negatívne zážitky reaguje mozog intenzívnejšie, pozitívne rýchlejšie prehliadneš. Preto potrebuješ byť v “prijímaní dobra aktívny”.Napríklad tým, že si aktívne všímaš pozitívne udalosti, dobré veci o sebe a o svete. Keď si uvedomíš niečo príjemné či pozitívne, dovoľ si to naozaj precítiť, namiesto toho, aby si sa nechal hneď niečím rozptýliť. Ostaň s tým zážitkom chvíľu a vnímaj, čo robí s tvojím telom a náladou. Akoby si ho naozaj do seba vdýchol a nechal sa ním naplniť. Pomáha to tvojej nervovej sústave a telu lepšie si zapamätať to dobré a čerpať z neho v ťažkých chvíľach.

 

Zdroje:

Comments


bottom of page