top of page
  • Michel Struharova

Čo dokáže sebaláska: nastavme zrkadlo vzťahu k sebe samým


Učiť sa sebaláske je postupný proces, pri ktorom môže byť nápomocné viesť vnútorný dialóg, posilňovať svoj sebaobraz cez rôzne techniky.


sebaláska

Sebaláska nie je len prázdna floskula, ale spôsob, akým prijímame samých seba.

Sebaláska sa odráža v akomkoľvek vzťahu, ktorý udržiavame. Ľudia, ktorí akceptujú seba, pravdepodobne nebudú mať problém s prijatím v iných vzťahoch a láske. Pri jej správnom pochopení a aplikovaní do bežného života vieme zo sebalásky profitovať na viacerých úrovniach nášho života. Ako môže v sebaláske pomôcť mindfulness?


Skúšaná sebaláska

Množstvo z nás sa vedome alebo nevedome často cíti pod tlakom spoločnosti, ktorá veľakrát tlačí na výkon, vonkajší obraz človeka a úspešnosť vo všetkých oblastiach. Napätie a nepohodu spôsbujú aj niektoré druhy médii a sociálnych sietí. Dennodenne sme konfrontovaní s obrazom dokonalého človeka, mladí ľudia majú problém rozoznať to skutočné od toho, čo je zastreté filtrami a povzniesť sa nad dokonale prezentovaným spôsobom života.


Vymaniť sa z tohto cyklu je náročné, no pre pestovanie sebalásky však nevyhnutné. Zároveň, pre nadviazanie akéhokoľvek vzťahu (partnerské, priateľské, rodinné, pracovné) je kľúčové mať vyrovnaný vzťah so samým sebou.


sebaláska


Čo môžeš získať, ak sa naučíš sebaláske

Hovoriť nie bez pocitu viny

Veľa z nás bolo vychovaných tak, aby sme vychádzali všetkým za každú cenu v ústrety. Takto naučené vzorce správania vedú k pocitu nespokojnosti a frustrácie, pretože si jednotlivec nedokáže uchrániť hranice svojej komfortnej zóny a vždy sa len prispôsobí okoliu. Hovoriť nie by malo byť teda základnou schopnosťou každého človeka a je prvým krokom k sebaláske.


Hovoriť nie zároveň otvorí časový aj emočný priestor. Ten by sme mali venovať činnostiam, ktoré nás napĺňajú a dokážeme sa pri nich sústrediť len na danú činnosť. Nájdi si činnosť, vášeň, pri ktorej zabudneš na plynutie času a s plným vedomím sa do nej ponoríš.

naučiť sa hovoriť nie

Pristupovať k sebe so súcitom

Správať sa k sebe so súcitom znamená neporovnávať sa s ostatnými, vyhýbať sa hodnoteniam samého seba, prijímať seba samého v celistvosti so svojimi dobrými aj horšími stránkami. Vždy, keď ťa situácia zvádza, že k sebe začneš pristupovať kriticky, predstav si, aká by bola tvoja reakcia, ak by bol na tvojom mieste dobrý priateľ.


Sebaláska a súcit so samým sebou z dlhodobého hľadiska znižuje pocit úzkosti a napätia, zmierňuje negatívne emócie a paradoxne pomáha vyrovnať sa aj so svojimi negatívnymi stránkami. Aby sme na nich dokázali následne pracovať, je nevyhnutné ich najskôr poznať.

sebaláska


Mindfulness cvičenia a tipy, ako rozvíjať sebalásku

Spoznajte svoju typológiu osobnosti

Na internete je dostupných viacero psychologických testov (napríklad osobnostný typ Myers-Briggs, 16 Personalities), ktoré ti pomôžu spoznať a pomenovať tvoje najcharakteristickejšie osobnostné črty.


Poznanie svojich silných a slabých čŕt ti umožní pristupovať k sebe láskavejšie a ľahšie sa rozhodovať v kontexte toho, čo rozvíja a prospieva tvojmu typu osobnosti. Napríklad, ak si introvertná povaha, bude pre teba zbytočné a zároveň náročné nútiť sa do veľkých spoločenských udalostí. Namiesto toho sa sústreď na činnosti, pri ktorých čerpáš energiu zo samoty alebo z menšej skupinky ľudí.


Vyrob si motivačnú nástenku so svojimi cieľmi

Nástenku umiestni na viditeľné miesto, nech máš svoje ciele a sny pred očami čo najčastejšie. Využiť môžeš napríklad fotky z časopisu, z internetu, malé predmety, spomienky, fotky a podobne. Samozrejme, netreba zabúdať na to, že vidieť svoje ciele je len polovica úspechu. Neprejdi do pasívneho čakania, ale podnikni konkrétne kroky k tomu, ktoré ťa postupne privedú k vytúženému naplneniu cieľov.

vision board

Zahĺb sa do fyzickej aktivity, ktorá ti robí radosť

Nájdi si fyzickú aktivitu, ktorú nebudeš brať len ako trápenie, ale bude ťa reálne baviť. Skúšaj nové športy, tráv čas v prírode, zacvič si jogu. Ak sa joga chápe nielen ako fyzická aktivita, ale holisticky tak, ako je cvičená vo východných krajinách, dokáže nás naučiť ozajstnému vedomému prežívaniu. Práve pri správnom praktizovaní jogy sa cez asány a dýchacie techniky učíme spoznávať, ale hlavne rešpektovať limity svojho tela, preciťovať daný moment a neporovnávať sa s ostatnými.


Nájdi si moment pre seba a počúvaj sa

Zamýšľaš sa niekedy nad tým, koľko pozornosti venuješ iným, zatiaľ nadviazanie hlbšieho vzťahu so sebou a počúvanie seba odsúvaš na druhú koľaj? Ako efektívny nástroj sa ponúka meditácia, ktorá ti pomôže sústrediť sa na daný moment.


Meditáciou tiež posilňuješ súcit k sebe. Zo začiatku ti môže myseľ odbiehať, no je dôležité nesúdiť sa za to a pristupovať k zmenám, ktoré sa začnú diať s láskavosťou a zvedavosťou. Nájdi si pár minút denne, pohodlnú pozíciu a otvor svoju myseľ na skúmavý kontakt so svojím telom.


Vyskúšaj si 4 krátke meditácie z našej série Počúvaj sa, ktoré pripravili experti Mindpark.

Vnímanie lásky k sebe cez vlastné slová

Áno, je jednoduchšie odovzdať sa negatívnym emóciám a hodnotiť sa vo vzťahu k iným, keď sa ti niečo nepodarí. Trénovanie prístupu bez hodnotenia a vnímanie lásky k sebe podporujú zoznamy, napríklad zoznam vecí, ktoré si na sebe najviac vážite, zoznam vecí, za ktoré si vďačný, zoznam vecí, ktoré si urobili vo svojom živote dobre a podobne. Denníky zasa pomáhajú vidieť veci z nadhľadu, vieme sa viac odosobniť a popisovať veci úprimne bez tlaku. Zaujímavé je vrátiť sa k denníkom a porovnať, ako sme sa časom posunuli a veci vnímame inak.

sebaláska denník

My sami sme pre seba osobou, s ktorou sme najviac v kontakte a trávime s ňou v živote najviac času. Budovanie kvalitného vzťahu so sebou samým a učenie sa zdravej sebaláske dokáže zmeniť spôsob vnímania a ovplyvňuje potom všetky oblasti života.


Použité zdroje:Comments


bottom of page