top of page
  • Michel Struharova

Ako dlho trvá, kým vznikne skutočné priateľstvo?

8. júna si pripomíname Medzinárodný deň priateľstva. Kira M. Newman píše o štúdii, ktorá skúmala proces budovania priateľstva a prináša zaujímavé zistenia.

budovanie priateľstva

Budovanie priateľstiev môže byť skľučujúca aktivita, čo som nedávno zistila po presťahovaní sa do nového mesta. Padnúť si s niekým do nôty a považovať ho za známeho je fajn, ale aký je ďalší krok? A ako dlho trvá prejsť cez fázu „spoznávania sa“ do skutočného priateľstva? Žiaľ, pre túto životne dôležitú zručnosť neexistuje žiadna príručka.


Proces budovania priateľstva

Jeffrey A. Hall, výskumník z University of Kansas, svojou štúdiou publikovanou v v Journal of Social and Personal Relationships pomohol demystifikovať proces budovania priateľstva. Je prvým, ktorý skúma nielen to, aké aktivity nás zbližujú s potenciálnymi priateľmi, ale aj to, koľko hodín trvá, kým sa známy stane priateľom.


Hall do prieskumu zahrnul 112 vysokoškolákov. Otázky im kládol každé 3 týždne počas ich prvých deviatich týždňov od príchodu na Midwestern University. Jednorazovým dotazníkom oslovil 355 dospelých Američanov, ktorí sa za posledných šesť mesiacov presťahovali do nového mesta.


V týchto prieskumoch si noví ľudia vybrali jedného alebo dvoch kamarátov a uviedli, koľko času spolu trávia, aké aktivity robia a aké blízke je priateľstvo (ako sa cítia emocionálne blízko, oddane a ako veľmi obdivujú jedinečné vlastnosti svojho priateľa).


Nie je prekvapením, že čím viac času spolu dvaja ľudia trávia, tým je ich vzťah bližší. Prostredníctvom svojej analýzy bol Hall schopný odhadnúť, približne koľko hodín trvalo, kým sa objavili rôzne úrovne priateľstva:

  • Študentom trvá 43 hodín a dospelým 94 hodín, kým sa z náhodných známych stanú priatelia.

  • Študenti potrebujú 57 hodín na to, aby sa z bežného kamarátstva rozvinulo priateľstvo. Dospelí potrebujú v priemere 164 hodín.

  • Pre študentov sa priatelia stali dobrými alebo najlepšími priateľmi po približne 119 hodinách. Dospelí potrebujú na to ďalších 100 hodín.


„Každý chce mať priateľov, ale nemôžete mať priateľov bez toho, aby ste si medzi sebou vytvorili priateľstvo,“ hovorí Hall. "Nadväzovanie priateľstiev si vyžaduje čas."

priateľstvo

Prečo dospelým trvá nadviazanie priateľstva oveľa viac času ako študentom? Hall špekuluje, že na študentskom živote môže byť niečo, čo uľahčuje priateľstvo – možno blízkosť vysokoškolského bývania podporuje rýchle spojenie. Môže sa tiež stať, že vysokoškoláci preceňujú, aké hlboké sú ich priateľstvá.

Len čas sám o sebe neprináša intimitu. Záleží na tom, ako ten čas trávime, ako zistil Hall, keď analyzoval, aké aktivity spolu robili priatelia.

Ukázalo sa, že rozprávanie môže i nemusí byť dôležitý faktor. Vo všeobecnosti, trávenie viac času rozprávaním nespôsobilo, že sa študenti alebo dospelí priatelia cítili bližšie. Ale kamaráti študentov majú tendenciu byť priateľskejší, keď sa zapájajú do určitých typov rozprávania – rozoberajú veci zo svojho života, rozprávajú sa s nadhľadom a hravosťou, vedú seriózne rozhovory a prejavujú lásku, pozornosť a náklonnosť. Študenti, ktorí sa rozprávali o aktuálnych udalostiach, domácich miláčikoch, športe, filmoch alebo hudbe, mali v skutočnosti tendenciu sa časom vzdialiť.


Spoločné aktivity tiež nie vždy pomáhajú spájať sa. Účastníkom štúdie trávenie času pri spoločných záujmoch alebo projektoch – ako je cestovanie alebo cvičenie, párty alebo nakupovanie, stretávanie sa v komunitách alebo chodenie do kostola – neposunulo misky váh viac na stranu pocitu blízkosti. Ani spoločné trávenie času v práci alebo v škole, na miestach, kde ste aj tak povinní byť. V užších priateľstvách sa však objavovalo niekoľko aktivít: relax a flákanie sa a (pre dospelých) sledovanie filmov a hranie videohier.


Akokoľvek by sme si to priali, zdá sa, že neexistuje žiadny presne stanovený vzorec na vytvorenie priateľstva.

Investícia do priateľstva

Nakoniec tento výskum podčiarkuje, že priateľstvo je investícia. Čas strávený s jedným potenciálnym priateľom je čas, ktorý nemôžete stráviť s iným, a na týchto hodinách záleží. V prípade študentov, ktorí počas štúdia dokázali zo známeho urobiť bežného kamaráta alebo z kamaráta dobrého priateľa, (v priemere) zdvojnásobili počet hodín strávených v spoločnosti danej osoby. Medzitým trávili o polovicu menej času s inými priateľmi a tieto priateľstvá sa nevyvíjali.


dlhoročné priateľstvo

"Musíte pracovať na tých priateľstvách, ktoré sa počítajú," hovorí Hall. "Spoločne strávený čas, najmä voľný čas, možno považovať za investíciu do budúcich výnosov z [uspokojovania našej potreby spolupatričnosti]."


Táto investícia môže trvať mesiace, ako som videla na vlastnej koži. Ako zdôrazňuje Hall, priateľstvo nie je jednostranné úsilie. Niektoré spojenia zaniknú, zatiaľ čo iné budú prekvitať, no nie vždy to máme pod kontrolou.

Článok je voľným prekladom z anglického originálu How Long Does It Take to Make a Friend?


Comments


bottom of page