top of page
  • Michel Struharova

Starostlivosť o iných ti môže pomôcť cítiť sa lepšie

Starostlivosťou o seba podporujeme ostatných.

pomoc iným starostlivosť o seba

Starostlivosť o seba je životne dôležitá, ale jej účinnosť je špecifická: obzvlášť dobrý efekt má pri zmierňovaní intenzívneho stresu a úzkosti.


Podľa výskumu publikovaného v The Gerontologist môže všetka pomoc, ktorú dávame a dostávame, slúžiť na rozjasnenie našich dní a udržanie pevných vzťahov.


Účastníci výskumu, ktorí častejšie pomáhali iným – či už prostredníctvom formálneho dobrovoľníctva, alebo poskytovania neformálnejších typov pomoci – vykazovali vyššie pozitívne emócie, nižšie negatívne emócie a väčšiu spokojnosť so svojimi vzťahmi.


Mnohí však môžu namietať, že venujú dostatok starostlivosti iným a sú z toho skôr vyčerpaní (napríklad rodičia malých detí). Ten istý akt pomoci nás môže vyčerpať alebo naplniť, podľa toho, ako o ňom uvažujeme. Predstav si, že niekomu pomôžeš presťahovať sa do nového bytu. Môžeš to vnímať ako prejav láskavosti blízkemu človeku, alebo ako otravnú povinnosť, ktorú si potrebuješ odbiť. Vnútorné myšlienky môžu čiastočne určiť, ako ťa táto láskavosť ovplyvní.


Nancy Sin z University of British Columbia, ktorá výskum viedla tvrdí, že úsilie, ktoré vynakladáme na kultiváciu našich sociálnych kontaktov, môže mať dlhodobejšie benefity. „Dúfam, že ak sa ľudia stanú aktívnejšími v pomoci iným ľuďom, možno sa viac zapoja do svojich komunít, vybudujú si zdroje, na ktoré sa budú môcť spoľahnúť aj v budúcnosti po skončení pandémie.“


Ľudia sú psychologicky prepletení, pomoc druhým je tiež láskavosťou k nám samým. Starostlivosťou o seba tak podporujeme ostatných.


Použité zdroje:


Comments


bottom of page