top of page
  • Michel Struharova

Náhodné prejavy láskavosti (cvičenie)

Vyskúšaj si cvičenie, ktoré vykonávaním láskavých skutkov pre iných zvyšuje tvoj pocit šťastia.Čo je tvoja úloha v cvičení?

Jeden deň v tomto týždni vykonaj päť skutkov láskavosti - všetkých päť v jeden deň. Nezáleží na tom, či sú skutky veľké alebo malé, ale účinok je silnejší, ak sú to rôzne prejavy láskavosti.


Nemusia sa týkať rovnakej osoby a dotyčná osoba si ich ani nemusí byť vedomá. Môžeš niekomu pomôcť drobnými, keď má problém pri parkovacom automate, pozbierať odpadky, pomoc priateľovi s fuškou alebo poskytnúť jedlo osobe v núdzi.


Po každom skutku láskavosti si zapíš, čo konkrétne si urobil aspoň do jednej alebo dvoch viet; ak chceš ešte viac zvýšiť pocit šťastia, zapíš si aj svoje pocity.Prečo cvičenie vyskúšať

Všetci z času na čas vykonávame skutky láskavosti. Tieto akty môžu byť veľké alebo malé a ich príjemcovia si ich nemusia byť ani vedomí. Napriek tomu môžu byť ich účinky hlboké - nielen na príjemcu, ale aj na darcu. Podstatou tohto cvičenia je vykonať päť skutkov láskavosti v jeden deň ako spôsob kultivácie pocitov láskavosti a šťastia v sebe, aby si mohol rozšíriť láskavosť na svoje blízke aj širšie okolie.


Prečo to funguje?

Vedci sa domnievajú, že vďaka tejto praxi prichádza pocit šťastia, pretože ťa núti myslieť na seba viac a lepšie si uvedomovať pozitívne sociálne interakcie. Môže to tiež zvýšiť tvoj milý, nápomocný prístup a tendencie k druhým vo tvojej rodine alebo okruhu blízkych. Štúdie naznačujú, že rozmanitosť je kľúčová. Existuje totiž riziko, že z láskavosti sa môže začať cítiť rutina, a preto ti pomôže pristupovať k nej v duchu zvedavosti, vždy hľadať nové spôsoby, ako vyjadriť svoju starostlivosť a láskavosť, a hľadať nových ľudí, ktorým môžeš pomôcť.


Štúdia, ktorá skúmala šťastie spôsobené skutkami láskavosti


Účastníci štúdie, ktorí robili päť láskavých činov každý týždeň počas šiestich týždňov, zaznamenali výraznú podporu šťastia, ale iba vtedy, ak vykonali svojich päť činov v jeden deň, a nie rozložené počas celého týždňa. Dôvodom môže byť to, že mnohé skutky láskavosti sú malé, takže sa môže stať, že si budeš ťažšie pamätať a vychutnávať.


Použité zdroje:

2. Lyubomirsky, S., Sheldon, K., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of General Psychology, 9(2), 111-131.Comments


bottom of page