top of page
  • Michel Struharova

Cesta k zdravším partnerským vzťahom vedie cez súcit k samým sebe

Aký vplyv majú myšlienky a pocity zo seba samého na fungovanie v partnerskom vzťahu?Láskavý vzťah k sebe prináša viac láskavosti aj do partnerských vzťahov


Psychologičky Dr. Kristin Neff a Dr. Natasha Beretvas z Texaskej univerzity v Austine viedli pomerne rozsiahly výskum o súcite k samým sebe v partnerskom vzťahu (1). Podľa ich zistení hrá videnie samého seba ako dôstojného a akceptovaného človeka dôležitú úlohu v schopnosti udržiavať zdravé a uspokojujúce partnerské vzťahy. Z výskumu vychádzala aj štúdia z roku 2018 (2), ktorú viedla Emily Hannah Katt Jacobson z Univerzity Mississippi. Potvrdila v nej, že súcit k sebe samému jedným z faktorov, ktorý pozitívne ovplyvňuje kvalitu vzťahu.


súcit vo vzťahu

Dr. Neff definuje súcit k sebe samému ako emocionálne pozitívny postoj voči sebe, ktorý by nás mal chrániť pred negatívnymi dôsledkami súdenia, izolácie a ruminácie. Koncept súcitu k sebe samému vychádza z východných filozofických myšlienok a pre západnú psychológiu je relatívne novým konceptom.


Podľa Dr. Neff súcit k sebe samému pozostáva z troch hlavných prvkov:

  • láskavosť k sebe samému (namiesto súdenia),

  • spoločná ľudskosť (namiesto izolácie),

  • všímavosť (namiesto nadmerného analyzovania myšlienok).


Súčasťou jej štúdie bol rozsiahly výskum, do ktorého sa zapojilo 104 párov. Pomocou stupnice súcitu k sebe samému, ktorú vyvinula pred takmer desiatimi rokmi, sa pýtala účastníkov, ako hodnotia svoj súcit, správanie partnera vo vzťahu a snažila sa zistiť, či miera súcitu k sebe samému predpovedá, ako je táto osoba starostlivá, akceptujúca a podporujúca vo vzťahu.


Zistila, že miera súcitu k sebe samému bola spojená s osobnou pohodou a pocitmi autentického a šťastného vzťahu. Dr. Neff vysvetľuje, že to nie je nič prekvapujúce, keďže súcit k sebe samému je prepojený s psychologickým zdravím.


Zaujímavé však bolo, že ľudí, ktorí samých seba označili za súcitných, považujú aj ich partneri za tých, ktorí sú láskavejší a poskytujú vo vzťahu viac slobody. Naopak, partneri, ktorí boli označení za menej súcitných, majú tendenciu vo vzťahu viac kontrolovať, naviazať sa, dominovať a prejavovať slovnú agresiu. Je menšia pravdepodobnosť, že budú akceptovať partnera, čo môže viesť k prehnaným reakciám a konfliktom.


“Súcit k sebe samému znamená, že máme so sebou láskavý vzťah aj v momentoch, keď zlyháme alebo urobíme chybu,” vysvetľuje Dr. Neff v tlačovej správe Texaskej univerzity.


kvalitnejší partnerský vzťah

Psychická a emocionálna pohoda

Súcit so samým sebou veľmi súvisí s psychickou pohodou. Pocity, ktoré poskytuje súcit k sebe samému sa spájajú aj s väčšou pohodou v kontexte medziľudských vzťahov.

Aké zručnosti treba rozvíjať vo vzťahu? Prečítaj si rozhovor s Andrejom Jeleníkom.

Súcit so samým sebou pomáha lepšie zvládnuť svoje chyby, odpustiť si a skúsiť to opäť nabudúce. Poskytnutím emočnej podpory a potvrdenia prostredníctvom seba-súcitu tiež nie ste tak závislí od toho, či váš partner spĺňa všetky vaše potreby, a naopak môžete byť voči svojej polovičke viac darujúci a štedrý.


Súcitní partneri si uvedomujú, že sú nedokonalí a tiež prijímajú zodpovednosť za svoje chyby. Je preto pravdepodobnejšie, že partnerovi ospravedlnia drobné pochybenia, a tak sa u nich vzťahové konflikty napravujú rýchlejšie.


ako mať lepší vzťah

Miera súcitu, ktorú k máme k sebe, ovplyvňuje aj očakávania od vzťahu. Zdrojom mnohých partnerských konfliktov sú reakcie zraneného ega, keď nie sú naplnené potreby partnerov vo vzťahu.


Súcit k sebe samému môže zvýšiť schopnosť človeka byť láskavý, akceptujúci a intímny voči partnerovi. Keď sa ľudia nespoliehajú na to, že partneri uspokoja všetky ich potreby ohľadom lásky a akceptácie, ale niektoré svoje potreby dokážu uspokojiť sami, dokážu načrieť hlbšie do svojich emocionálnych zdrojov a dať ich svojim partnerom.


Súcit k sebe samému prináša väčšiu pohodu vo vzťahu, pocit ocenenia, šťastia, autentickosti a schopnosti vyjadrovať názory vo vzťahu.


Použité zdroje:


コメント


bottom of page