top of page
  • mindpark

Vďačnosť

Jedna z hlavných kvalít vedomého a naplneného života. Vďaka nej sme pozornejší a vnímavejší k dianiu okolo nás i v nás. Pozri sa, ako nesmierne môže jej prežívanie obohatiť každý tvoj deň a priniesť ti tak pozitívnejšiu perspektívu na život.


Čo je vďačnosť?

“Vďačnosť je kľúč k šťastnému životu, ktorý držíme vo svojich rukách, pretože ak nie sme vďační, tak bez ohľadu na to ako veľa máme, šťastní nebudeme - vždy sa budeme snažiť chcieť mať niečo iné alebo viac.” Br. David Steindl-Rast

Emmons & Crumpler (2000) vďačnosť zvyčajne spájajú s vyjadrením vďaky a ocenenia. No v rôznych vedeckých štúdiách je vďačnosť konceptualizovaná aj ako emócia, cnosť, morálny sentiment, motív, stratégia zvládania, zručnosť či postoj.

 

Prečo sa vďačnosťou oplatí zaoberať?


Vďačnosť ti môže priniesť do života množstvo priaznivých zmien a obohatiť tak každý tvoj deň. Už len výsledky rozsiahleho výskumu naznačujú, že účinky vďačnosti sú veľmi prínosné:


  • umožňuje oceniť prítomný okamih - vnímať to, čo máš, nezameriavať sa toľko na to, čo nemáš

  • je dobrá pre tvoje telo - zlepšuje imunitný systém, znižuje krvný tlak. Motivuje ťa cvičiť a správne sa stravovať, zlepšuje kvalitu a kvantitu spánku

  • zvyšuje výskyt pozitívnych emócií - radosti, optimizmu, šťastia, entuziazmu

  • zvyšuje odolnosť voči negatívnym emóciám, redukuje úzkosť a depresiu

  • zlepšuje vzťahy - redukuje pocity osamelosti, vďaka čomu budeš fungovať prosociálne, štedrejšie, súcitne a budeš mať schopnosť odpúšťať

 

Ako rozvíjať vďačnosť?


Založ si denník vďačnosti a každý deň alebo týždeň si zapíš tri až päť vecí, za ktoré pociťuješ vďačnosť. Jason Marsh z výskumného centra Greater Good Science Center ponúka výskumom podložené odporúčania ohľadom denníka vďačnosti. Tieto odporúčania môžeš jednoducho aplikovať prostredníctvom nového online denníka vďačnosti vytvoreného centrom Greater Good Science Center.

 

Zdroje:

Comments


bottom of page