top of page
  • mindpark

Empatia

Stáva sa ti niekedy, že si urobíš o druhom človeku ľahko závery? Možno by si mal dať priestor empatickejšiemu prístupu a hľadať spoločné prieniky. O čom tá empatia vlastne je, prečo má zmysel ju rozvíjať a ako k jej rozvoju prispeješ sa dozvieš v tomto krátkom článku.


empatia


Čo je to empatia?


Empatia je stavebným kameňom morálky – pomáha vcítiť sa do kože toho druhého. Je kľúčom k úspešným vzťahom, pretože nám pomáha porozumieť pohľadom, potrebám a zámerom druhých. Tu je niekoľko výskumami potvrdených faktov o empatii a jej užitočnosti. Významné štúdie Daniela Batsona a Nancy Eisenberg, ukázali, že ľudia s vyššou mierou empatie častejšie pomáhajú ľuďom v núdzi, aj keď je to na úkor ich osobných záujmov.

 

Prečo sa empatiou zaoberať?

Empatia je prospešná v manželstve

prehlbuje intimitu a zvyšuje spokojnosť so vzťahom

má tiež zásadný význam pri riešení konfliktov

Empatia je prospešná na pracovisku

znižuje chorľavosť a nespokojnosť na pracovisku

Empatia pomáha v zdravotníctve

zvyšuje emocionálnu pohodu lekára a spokojnosť pacienta

Empatia je nákazlivá

empatický jednotlivec inšpiruje svojím správaním skupinu

Empatia znižuje šikanovanie

znižuje šikanovanie a agresivitu medzi deťmi

deti sú láskavejšie a otvorenejšie prijímať rôznosť ostatných rovesníkov


Empatia znižuje počet poškolákov

zvyšuje efektivitu vyučovacieho procesu

 

Ako empatiu rozvíjať?


Ľudia zažívajú afektívnu empatiu už od detstva, nakoľko fyzicky vnímajú emócie tých, ktorí sa o nich starajú a často ich odzrkadľujú. Kognitívna empatia sa objavuje neskôr, vo veku okolo troch až štyroch rokov, zhruba v čase, keď deti začínajú rozvíjať elementárnu „teóriu mysle“ – čiže pochopenie, že ostatní ľudia prežívajú svet inak ako oni. Ľudia, ktorí veria, že ich miera empatie sa môže meniť, vyvíjajú aj väčšie úsilie, aby boli empatickí, načúvali a pomáhali iným, aj keď to môže byť náročné.


Výskum naznačuje, že z týchto ranných foriem empatie môžeme vyvinúť zložitejšie formy, ktoré vedú k zlepšeniu našich vzťahov a sveta okolo nás.


Tu sú niektoré konkrétne, vedecky podložené, spôsoby ako kultivovať empatiu z webovej stránky Greater Good in Action:

- aktívne počúvaj

- neposudzuj, hľadaj spoločné prieniky

- daj utrpeniu ľudskú tvár

- pracuj na svojom altruizme

- zameraj svoju pozornosť von

- vystúp z vlastnej hlavy

- nerob si unáhlené závery o druhých

- používaj empatickú reč tela

- medituj 

Preklad: Gabriela Slivinská


コメント


bottom of page