top of page
  • mindpark

Tatiana Lorencová


Psychologička a lektorka programu MBSR (Mindfulness-based Stress Reduction).Od roku 2010, kedy som ukončila magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, sa rozvíjam a pracujem v poli neuropsychológie, neurorehabiitácie a taktiež pozitívnej psychológie či stress managementu.


Zakrátko od začatia klinickej praxe moju cestu obohatila meditácia a disciplíny s ňou spojené (qi-gong, shiatsu, shintai). Prepojením týchto dvoch ciest som začala svoje vzdelávanie a prax v oblasti mindfulness.


  • Som kvalifikovanou lektorkou 8-týždňového mindfulness programu MBSR (Center for Mindfulness, UC San Diego)

  • Som doktorandkou odboru klinickej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej s témou práce Vplyv mindfulness ka kvalitu života u ľudí trpiacich sklerózou multiplex

Okrem mindfulness sa venujem i organizovaniu umeleckých a vzdelávacích podujatí. Radosť do života mi prináša predovšetkým čas strávený so svojou rodinou, chvíle v prírode a v pohybe.

Comentários


bottom of page