top of page
  • mindpark

Jan Burian


Lektor mindfulness a terapeut www.praveted.infoMojím hlavným cieľom je pomáhať ľuďom žiť plnší a spokojnejší život. Práve z tohto dôvodu vediem kurzy Mindfulness zamerané na zvládanie stresu a emócií. Profesne sa ďalej venujem rozvoju empatie a všímavosti pri komunikácii a mediácii sporov.


Absolvoval som na všímavosti založený psychoterapeutický výcvik a tréning pre lektorov MBCT organizovaný Centrom pre mindfulness v Oxforde. Viedol som už desiatky osemtýždňových a víkendových kurzov mindfulness nielen pre širokú verejnosť alebo firmy, ale napr. aj vo väzení. Podieľal som sa na prvom českom neurovedeckom výskume meditácie všímavosti.


"Zbieram odvahu, aby som si pripustil nedostatky a dokázal ich oceniť ako príležitosť k rastu. Pretože lotosy rastú z bahna. Učím sa zostať s tým, čo sa deje práve teraz. Dotýkať sa toho, čo je tak nepríjemné, že pred tým uhýbajú .. . a púšťať to, čo je tak príjemné, že na tom zostávajú. "

"Podporuji Mindpark, protože pomáhá lidem zorientovat se péči o duševní zdraví. Pokud se lidé naučí díky všímavosti lépe zvládat své emoce a porozumět jim, tak nejen že tím předejdou stresu a vyhoření, ale hlavně se zlepší mezilidské vztahy a posune nás to k empatičtější a méně násilné společnosti."
 

Comments


bottom of page